Home Duurzaam Consumeren

Wereldvoedseldag over voedselverspilling

Op Wereldvoedseldag, 16 oktober, wordt de aandacht gevestigd op de enorme verspilling van voedsel en de consequenties die dit heeft voor honger in de wereld.

Lees meer...

 

Smakelijk Duurzaam, duurzaam voedsel

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft maandag 11 oktober het startsein voor een bijzonder nieuw netwerk: een samenwerking van een groot aantal kleine bedrijven en organisaties die zich inzetten voor duurzamer voedsel in Nederland.

Lees meer...

 

Intentieverklaring duurzame cacaoconsumptie

Intentieverklaring: in 2025 alleen nog duurzame cacaoconsumptie. Vandaag tekenen de belangrijkste spelers uit de Nederlandse cacaosector een intentieverklaring met Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) waarin zij aangeven te streven naar volledig duurzame cacaoconsumptie in 2025.

Lees meer...

 

'Vleesvervangers milieuonvriendelijker dan vlees'

Een vegetarische levensstijl is niet per definitie goed voor het milieu, zo blijkt uit een studie van de Britse Cranfield University uitgevoerd op vraag van WWF. Vooral de vegetarische vleesvervangers, een belangrijke bron van proteïnen, zouden een zware ecologische voetafdruk hebben.

Lees meer...

 

Groeimogelijkheden voor duurzame consumptie

Volop groeimogelijkheden voor duurzame consumptie. Onderzoek GFK/Solidaridad onder 6000 consumenten. Meer dan de helft van alle Nederlanders die boodschappen doen, koopt af en toe duurzame levensmiddelen.

Lees meer...

 

Overconsumptie vlees, zuivel en vis aanpakken

Maatschappelijke organisaties vragen overconsumptie vlees, zuivel en vis aan te pakken. Een derde minder dierlijke eiwitten in tien jaar.

Lees meer...

 

Zuivering oliebollenvet kost miljoenen

`Gooi geen vet door de gootsteen en het toilet`. De zuivering van oliebollenvet kost jaarlijks enkele miljoenen euro’s. Om die reden doet de Unie van Waterschappen de oproep om overtollig oliebollenvet bij het huishoudelijk afval mee te geven en niet door de gootsteen of het toilet te spoelen.

Lees meer...

 

Internationaal Duurzaam Bloemen Keurmerk

Sinds een aantal jaar is er een internationaal ‘duurzaam bloemen keurmerk’ op de markt. Dit keurmerk geeft de consument de zekerheid dat de producten die hij koopt, zijn gekweekt op een wijze die het milieu minimaal belast en die goede sociale omstandigheden op het bedrijf garandeert. Het FFP keurmerk.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com