Home Duurzaam Consumeren Kringloopbranche voortdurend in ontwikkeling

Kringloopbranche voortdurend in ontwikkeling

Introductie Keurmerk Kringloopbedrijven® maakt het onderscheid - De kringloopbranche draagt nog te vaak een stoffig imago met zich mee. Echter de branche is voortdurend in ontwikkeling naar een steeds meer professionelere branche, waar de oorspronkelijke doelstellingen nog altijd stevig overeind staan.

Van een branche in ontwikkeling verwachten stakeholders een steeds hogere kwaliteit van diensten en producten. Hoe onderscheidt de branche zich van andere tweedehands aanbieders? Naast de Nationale KringloopDag is de introductie van het Keurmerk Kringloopbedrijven® een volgende stap in het verder professionaliseren van de kringloopbranche.

Leonie Reinders, directeur BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland), zegt: “Kringloopbedrijven zijn ambitieus en willen graag groeien. Ze zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan het milieu. Stakeholders hebben hoge verwachtingen van een branche in ontwikkeling. Er wordt meer verwacht van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en producten. Daarnaast worden de eisen vanuit de markt ook steeds strenger. Thema’s als ketengerichtheid ofwel samenwerking in de branche worden belangrijker en dat vraagt om innovatief vermogen bij de aangesloten kringloopbedrijven en BKN.”

Naast het jaarlijks organiseren van de Nationale Kringloopdag, waar de bij BKN aangesloten leden zich presenteren met een universeel thema en feestelijke activiteiten, is medio 2010 vanuit de leden het idee ontstaan voor de ontwikkeling van een Keurmerk voor de kring- loopbedrijven. De volgende vraagstelling stond centraal: ‘Hoe kunnen wij ons onderscheiden van andere aanbieders in de markt van tweedehands goederen?’

Reinders vervolgt: “Ter verificatie zijn de eerste uitgangspunten voor een Keurmerk getoetst bij diverse stakeholders, zoals: gemeenten (VNG), afvalbedrijven (NVRD), reïntegratiebedrij-ven en SW-bedrijven (Cedris). Uitkomst was dat de kwaliteit van de kringloopbedrijven omhoog kan en moet. Dit om een meer stevige positie in te nemen in de branche en een positiever imago te bewerkstelligen.”

Keurmerk Kringloopbedrijven®

Belangrijkste doelstelling van het Keurmerk is: ‘Professionaliseren en borgen van de kwaliteit van de dienstverlening, realiseren van vertrouwen in de markt en bevorderen van het onderscheidend vermogen ten opzichte van kringloopbedrijven zonder Keurmerk’. Bij leden worden audits / controles gehouden om vast te stellen of zij (blijvend) voldoen aan de uitgangspunten van het Keurmerk. Eind 2012 was de werkgroep zover dat het Keurmerk Kringloopbedrijven® aangevraagd kon gaan worden door de BKN leden. Kringloop Eemnes heeft als eerste lid een aanvraag gedaan en is geslaagd. 23 augustus 2013 is de eerste officiële introductie van het Keurmerk Kringloopbedrijven® bij Kringloopbedrijf Eemnes.

 

AddThis Social Bookmark Button


Campagne biodiversiteit EU

Als bijen verdwijnen, kost het miljoenen om hun werk over te nemen. Zij doen het gratis! Wij zijn afhankelijk van alles wat leeft om ons heen. Die oneindige variëteit aan dier- en plantsoorten staat bekend als biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com