Home Duurzaam Consumeren Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren is consumeren zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Rekening houden met hoe producten zijn gemaakt. Niet meer gebruiken dan nodig is. En zorgen dat producten na gebruik een goede bestemming krijgen. Daar gaat het om bij duurzaam consumeren.

Keurmerken voor duurzaam consumeren
Duurzame producten kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk. Zo’n keurmerk stelt eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid, eerlijke handel en/of dierenwelzijn.

Milieu Centraal biedt een overzicht van de ruim 100 in Nederland gebruikte keurmerken voor duurzaam consumeren. Deze informatie is ook als smartphone-app beschikbaar onder de naam KeurmerkenWijzer. Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven.

Het Rijk ondersteunt het Milieukeur, het EKO-keurmerk, het Europese Ecolabel en het Europese keurmerk biologische landbouw. Er bestaan nog veel andere keurmerken en symbolen. ConsuWijzer heeft een overzicht van keurmerken.

Controle op keurmerken
De Nederlandse overheid controleert de keurmerken niet zelf. Dit gebeurt door onafhankelijke instanties. Deze instellingen moeten onpartijdig en deskundig zijn. De Raad voor Accreditatie (RvA) toetst de instellingen daar regelmatig op. Dit heet accrediteren. Ook de Consumentenbond en de Reclame Code Commissie buigen zich regelmatig over keurmerken en reclames.

Bron; rijksoverheid.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Tegenslag voor het behoud van haaien

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemt het een grote tegenslag voor het behoud van de haai dat het niet is gelukt om vijf haaiensoorten beter te beschermen. Tijdens de CITES-conferentie in Qatar werden voorstellen om drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai verworpen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com