Home Duurzaam Lifestyle Cittaslow NL deelnemer European Meeting Slow Cities

Cittaslow NL deelnemer European Meeting Slow Cities

De uitgangspunten van Cittaslow en het nieuwe Europese beleid sluiten op veel onderdelen goed op elkaar aan. Het gaat daarbij om kwaliteit van leven, voedselproductie, innovatie en economische ontwikkeling met aandacht voor cultuurhistorie en landschap, sociale samenhang en duurzaamheid.

Cittaslow presenteerde zich als partner voor het uitvoeren van projecten ter uitvoering van de Europese agenda 2014-2020.

Europees manifest Cittaslow

De aanwezige Europarlementariërs kregen uitleg over hoe een Cittaslow werkt aan het verbeteren van de kwaliteit in haar eigen gemeente. Na een inhoudelijk debat werd door de president Cittaslow International, de heer Gian Luca Marconi, het Europees manifest Cittaslow uitgereikt. Tegelijkertijd werd de heer Lambert van Nistelrooij benoemd tot ‘First MEP ambassador Cittaslow’.

Purple

De secretaris-generaal van Purple, Hilary Lowson, sprak uit de samenwerking met Cittaslow aan te willen gaan. Purple  is een Europese organisatie waarvan de Randstad en de provincie Limburg lid zijn. Purple streeft naar een duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling in peri-urbane regio’s (combinatie van stedelijke en landelijke gebieden). De deelnemende gemeenten en landen binnen Cittaslow International bereiden zich voor hoe zij met het oog op de nieuwe Europese agenda 2014-2020 Europese projecten kunnen ontwikkelen. Hierbij maken de gemeenten gebruik van de kennis van de andere Nederlandse en internationale partners binnen het Cittaslow-netwerk.

Op 20 april 2012 is de gemeente Alphen-Chaam gastheer voor de bijeenkomst van het Nederlandse Cittaslow-netwerk. De kersverse First MEP ambassador Cittaslow, de heer Lambert van Nistelrooij, is gastspreker bij deze bijeenkomst.

www.cittaslow.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com