Home Duurzaam Overheid

Groene daken verplicht in Kopenhagen

De Deense hoofdstad Kopenhagen verplicht bouwers van alle nieuwe platte daken groendaken te maken. Daardoor moet de stad jaarlijks zo'n vijfduizend vierkante meter groen bijwinnen.

Lees meer...

 

Stimuleringsregeling Elektrisch Rijden

De provincie Brabant stelt €2,8 miljoen beschikbaar voor projecten van bedrijven en kennisinstellingen in het kader van de stimuleringsregeling Elektrisch Rijden en slimme decentrale netwerken.

Lees meer...

 

Samenvatting 'Nederland krijgt nieuwe energie'

Nederland heeft nieuwe energie nodig. Er is een aanzienlijk risico dat de fossiele energiebronnen niet kunnen voorzien in de verwachte stijgende wereldwijde vraag naar betaalbare energie. Dit leidt tot prijsstijgingen, recessies, armoede, sociale onrust, geopolitieke spanningen en in het uiterste geval tot oorlog.

Lees meer...

 

Parlement EU verbiedt handel illegaal gekapt hout

Europa is één van de grootste importeurs van illegaal hout en daardoor medeverantwoordelijk voor grootschalige ontbossing door illegale houtkap. De EU-landbouwministers zijn vooralsnog niet tot een standpunt gekomen om daar verandering in te brengen, maar het Parlement is duidelijk: hout van illegale houtkap mag niet verhandeld worden.

Lees meer...

 

13 energiezuinige nieuwbouwprojecten

Extra steun voor 13 energiezuinige nieuwbouwprojecten. Minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie heeft dertien nieuwbouwprojecten aangewezen om ervaring op te doen met zeer energiezuinig bouwen. Daarvoor hadden 47 gemeenten een aanvraag ingediend.

Lees meer...

 

Steun Europa Natura 2000

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zeer tevreden over de steun van de Europese Commissie voor de Nederlandse aanpak bij de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000.

Lees meer...

 

Vaart achter realisatie Natura 2000

Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) afgesproken de komende tijd op de goede weg voort te gaan en het tempo er in te houden zodat eind dit jaar het gros van de beheerplannen voor de 162 Natura 2000-gebieden in ontwerp klaar is.

Lees meer...

 

Met beleid naar duurzame mobiliteit

De overheid streeft met het beleidsprogramma 'Schoon en Zuinig' naar een sterke reductie van de CO2 uitstoot, onder meer in de sector verkeer en vervoer. Het Platform Duurzame Mobiliteit en TNO denken actief mee. Urgentie communiceren, kansen creëren en verleiden, daar draait het om.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com