Home Duurzaam Overheid

Verduurzamingstruc funest voor bos en klimaat

De Europese Commissie maakt palmolie met een pennestreek 'duurzaam'. Brusselse verduurzamingstruc is funest voor bos en klimaat.

Lees meer...

 

Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in de Staatscourant van 22 januari 2010 de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) gepubliceerd. De regeling treedt op 1 maart in werking.

Lees meer...

 

'Nederland maakt het zich met Natura 2000 zelf moeilijk'

LTO-bestuurder Tammo Beishuizen over brief Barroso: "Naast de knellende Europese regels die ons met Natura 2000 parten spelen, ligt het ook aan de wijze waarop we hiermee in eigen land omgaan en daar uitwerking aan geven. In die zin ben ik blij dat daar tenminste meer helderheid is ontstaan."

Lees meer...

 

Ambitie Amsterdam voor 10.000 elektrische voertuigen

De ambitie van Amsterdam om in 2015 10.000 elektrische voertuigen in de stad te laten rijden is weliswaar zeer uitdagend, maar haalbaar. Dit is de hoofdconclusie van een rapport dat TNO maakte in opdracht van de Gemeente Amsterdam. TNO onderzocht de mogelijkheden voor de grootschalige introductie van elektrisch vervoer in de hoofdstad.

Lees meer...

 

Betere zichtbaarheid energielabels in overheidsgebouwen

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) wil dat iedereen kan zien hoe energiezuinig een overheidsgebouw is. Sinds 1 januari 2009 moet in grotere publieke gebouwen met een baliefunctie een energielabel zichtbaar zijn opgehangen, dan aangeeft hoe energiezuinig het gebouw is.

Lees meer...

 

Klimaatdoelen voor Nederland

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het programma 'Schoon en Zuinig' beschrijft het kabinet de ambities voor Nederland.Minister Cramer (VROM) coördineert het project 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'. Het project wordt uitgevoerd door zeven bewindspersonen. Het beschikbare budget loopt op van in totaal 1,5 miljard euro in 2008 naar 1,9 miljard euro per jaar in 2011.

Lees meer...

 

Steeds meer gemeenten kiezen voor fairtrade

In juli publiceerde Rotterdam het aanbestedingsbeleid voor dranken- en foodautomaten. Daarin eist Rotterdam dat alle koffie, thee en cacaoproducten moeten voldoen aan fairtrade voorwaarden. Vorige maand deed Gemeente Amsterdam dit ook al. Daarmee sluiten de twee grote steden aan bij een trend die de Fairtrade Gemeente campagne in gang heeft gezet.

Lees meer...

 

Kabinet doet mee aan Dag van de Duurzaamheid

Woensdag 9 september is de Dag van de Duurzaamheid. Een duurzame samenleving is één van de prioriteiten van dit kabinet. Een samenleving waarin we voldoen aan de behoeften van nu en werken aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Groen, groei en welvaart voor iedereen, hier en elders in de wereld, kunnen samengaan. Het kabinet doet daarom graag mee aan deze dag.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com