Home Duurzaam Overheid

Provincies en gemeenten tekenen voor duurzaamheid

Op 31 augustus ondertekenden afgevaardigden van een aantal provincies een intentieverklaring om in 2015 100% duurzaam in te kopen. De ondertekening vond plaats tijdens een symposium over duurzaam inkopen in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Lees meer...

 

Duurzaam inkopen kan in belangrijke mate bijdragen aan vermindering uitstoot CO2

Duurzaam inkopen door de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) kan een CO2-reductie van 3Mton opleveren. Deze bijdrage kan oplopen tot 15 Mton door het stimuleren van de verduurzaming van de private inkopen in de sectoren waar de overheid een belangrijke invloed heeft maar niet de markt domineert.

Lees meer...

 

Groningen en Goes eerste Fairtrade gemeenten in Nederland

Na onder andere Engeland, België, Italië, Finland en de Verenigde Staten mag nu ook Nederland de eerste Fairtrade Gemeenten verwelkomen. Vandaag maakte Jan Pronk, juryvoorzitter van de Fairtrade Gemeente campagne, bekend dat Groningen en Goes als eerste Nederlandse gemeenten de titel ‘Fairtrade Gemeente’ hebben verdiend.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com