Home Duurzaam Overheid Steun Europa Natura 2000

Steun Europa Natura 2000

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zeer tevreden over de steun van de Europese Commissie voor de Nederlandse aanpak bij de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. De minister is blij dat Europees Commissaris van Milieu, Janez Potocnik, onderkent dat een dichtbevolkt land als Nederland gebaat is bij flexibiliteit om de natuurdoelen te halen en onderschrijft dat sociaal-economische ontwikkeling in de gebieden mogelijk moet blijven.

De Eurocommissaris heeft zondag en maandag op uitnodiging van minister Verburg de Natura 2000-gebieden de Peelvenen (Noord-Brabant) en Voornes Duin (Zuid-Holland) bezocht. Tevens was er maandagmorgen een overleg over de uitvoering van de Europese natuurregels met vertegenwoordigers van de provincie, Natuurmonumenten en landbouworganisatie LTO.
Minister Verburg heeft tijdens het bezoek van de Europese Commissaris benadrukt dat Nederland de realisatie van het Europese natuurnetwerk erg belangrijk vindt om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Ook heeft ze de Eurocommissaris geïnformeerd over de stappen die er in Nederland worden gezet voor een verdere verduurzaming van de landbouw.

In de gesprekken met de Eurocommissaris heeft minister Verburg de aandacht gevestigd op de benodigde balans tussen ecologie en economie in het kleine, dichtbevolkte Nederland bij de invoering van de Europese natuurregels. "We moeten Natura 2000 realiseren in samenhang met sociaal-economische ontwikkeling in de gebieden. Dat kan als de verantwoordelijken in de gebieden bereid zijn praktische en slimme oplossingen te vinden. Bij Natura 2000 gaat het om een focus op de oplossingen en niet op de problemen", aldus de minister. 

Verburg is tevreden dat Brussel te spreken is over de Nederlandse aanpak, waarbij overheden samen met natuurorganisaties, boeren, andere ondernemers en burgers in de gebieden beheerplannen maken, en oog heeft voor de specifieke situatie in Nederland. "Het is goed om te horen dat de Europese Commissie wil meedenken over flexibele oplossingen en aangeeft dat de richtlijnen de ruimte bieden om sociaal-economische belangen in de Natura 2000-gebieden mee te wegen. Dat is een mooie steun in de rug", aldus de minister.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Sloten belangrijk voor biodiversiteit

Het proefschrift van Hester Soomers van de faculteit Geowetenschappen toont aan dat het transport van plantenzaden die zich aan de wind hebben aangepast, grotere afstanden afleggen via sloten dan via wind.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com