Home Duurzaam Overheid Stadskantoor R'dam: duurzame herontwikkeling

Stadskantoor R'dam: duurzame herontwikkeling

Voorontwerp nieuw Stadskantoor gemeente Rotterdam: duurzame herontwikkeling - Het Schetsontwerp van architectenbureau OMA is in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgewerkt in een Voorontwerp.

Naar aanleiding hiervan legt het College van B&W een advies voor aan de gemeenteraad met het investeringskrediet voor de herontwikkeling van het Stadskantoor. Na het besluit van de raad selecteert de gemeente een marktpartij die op basis van dit Voorontwerp de ontwikkeling van het Stadskantoor verder zal uitwerken en realiseren.

Unieke kwalificatie duurzaamheid

De gemeente ziet het Stadskantoor als een voorbeeldproject en wil daarom dat het Stadskantoor zo duurzaam mogelijk wordt herontwikkeld met architectuur van een internationale allure. Het Voorontwerp voldoet aan al de eisen die bij aanvang van het project zijn gesteld op gebied van stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en financiën. Zo behaalt het ontwerp van het Stadskantoor de standaard BREEAM Excellent, een internationaal erkende standaard voor de duurzaamheid van gebouwen. Niet eerder behaalde een binnenstedelijk project deze kwalificatie.

Programma

Het nieuwe Stadskantoor biedt straks plaats aan kantoren van de gemeente Rotterdam, de grootste Stadswinkel van Rotterdam, een passage en een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er woningen, winkels en horeca. Dit programma is in 2009 door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld. Wel kiest de gemeente in vergelijking met het toenmalige programma nu voor een mix van woningen voor zowel starters (de helft van de 92 woningen) als voor midden en hogere inkomens. Hiermee wil de gemeente optimaal aansluiten bij de huidige behoefte op de woonmarkt en bijdragen aan de collegedoelstelling om midden en hogere inkomens aan de stad te binden.
Bron: duurzamegemeente.nl

Wonen, werken en leven in Rotterdam

Het Stadskantoor in Rotterdam

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Nieuwe NGO Good Fish Foundation gaat VISwijzer uitbreiden

Good Fish Foundation en Stichting De Noordzee trekken samen op - Vanaf vandaag zal de nieuwe NGO Good Fish Foundation zich met behulp van de VISwijzer gaan inzetten voor wereldwijde verduurzaming van de vissector.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com