Home Duurzaam Overheid Subsidie groene daken Amsterdam bijna op

Subsidie groene daken Amsterdam bijna op

De subsidie die de gemeente Amsterdam dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor groene daken en groene muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hiervoor beschikbaar was, is per 1 augustus 2011 nog ongeveer € 30.000,- over.  Wie nog in aanmerking wil komen, moet dus snel een aanvraag indienen.

De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE's bedraagt € 50,- per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen met een minimum oppervlakte van 40 m2. De subsidietoekenning dekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per subsidieaanvraag.

6500 m2 groen toegevoegd op daken

In 2011 zijn inmiddels 32 aanvragen ingediend. Daarmee wordt ongeveer 6500m2 groen toegevoegd aan het Amsterdamse daklandschap.

Subsidieplafond

Aanvragen voor subsidie worden behandeld in volgorde van ontvangst per post bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Als het subsidieplafond is overschreden, kunnen aanvragen niet meer worden gehonoreerd en worden ze aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. Als ze ook volgend jaar niet kunnen worden gehonoreerd worden ze geweigerd.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 februari 2010 de subsidieverordening Groene Daken goedgekeurd.
Bron: Gemeente Amsterdam

Zie ook: subsidie groene daken

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Waarom het erg is dat soorten uitsterven

De uitstervingscrisis: We kunnen het niet betalen, we krijgen spijt en het wordt maar wat saai.
Top 10 WNF ‘Waarom het erg is dat plant- en diersoorten verdwijnen’

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com