Home Duurzaam Overheid Versterking samenwerking bij Biobased Economy

Versterking samenwerking bij Biobased Economy

Versterking van Duits-Nederlandse samenwerking bij Biobased Economy - Tijdens een Rondetafelgesprek over Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van biobased economy in Berlijn is afgesproken dat Nederland en Duitsland samen optrekken op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling van duurzame biomassa en het gezamenlijk opzetten van business cases.

Voor Nederland nam secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deel aan het gesprek.

'Wij willen in Nederland samen met Europese partnerlanden een wetenschappelijke, technische en productieve voorsprong bereiken in de duurzame wereld die komen gaat. En dat moeten wij samen doen: kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden', aldus Buijink.

Biobased Economy congres

De samenwerking zal vorm krijgen in een Biobased Economy congres dat in het najaar plaats gaat vinden in Berlijn of in Den Haag. Met name binnen de 'gouden driehoek' van wetenschap, overheid en bedrijfsleven kan deze samenwerking nog verder worden verbeterd en dat zal ook de inzet worden tijdens het congres. Expliciet benoemde Buijink hierbij de ontwikkelingen die spelen binnen het cluster Agro, Chemie en Energie.

Bezoek Grüne Woche

Het Rondetafelgesprek was onderdeel van een bezoek dat SG Buijink op 23 en 24 januari 2012 op uitnodiging van staatssecretaris Heinen-Esser van het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid (BMU) bracht aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn. Buijink maakte met staatsecretaris Heinen-Esser een rondgang over de beurs. Aansluitend verwelkomde hij samen met staatssecretaris Heinen-Esser en ambtelijk staatsecretaris Kloos van het Duitse ministerie van Landbouw in het Nederlandse paviljoen de 175.000ste bezoeker van de Grüne Woche.

Buijink sprak met staatssecretaris Heinen-Esser en staatssecretaris Kloos over versterking van de bilaterale samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Dit moet er toe bijdragen dat de Biobased Economy ook in Europa hoger op de agenda komt.
Bron; rijksoverheid.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com