Home Duurzaam Overheid Kamermeerderheid onderwijs duurzame economie

Kamermeerderheid onderwijs duurzame economie

Een overduidelijke kamermeerderheid wil rol onderwijs voor duurzame economie, D66, Groenlinks en Christen Unie hebben meest concrete plannen.
Negen van de elf politieke partijen in de Tweede Kamer zien onderwijs als belangrijke motor voor het versnellen van de duurzame economie (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP en PvdD).

Dat blijkt uit onderzoek van Groene Generatie NL. Daarmee tekent zich een overduidelijke kamermeerderheid af om tot concrete maatregelen voor de integratie van 'leren voor duurzame ontwikkeling' te komen.

 

'Deze kamermeerderheid zou er goed aan doen om ook op dit terrein bij onze oosterburen te kijken. Duitsland is niet alleen Europa's koploper als het gaat om de energietransitie, maar ook als het gaat om onderwijs voor een duurzame economie. De Bundestag heeft dit voorjaar een partijoverstijgend verdrag gesloten voor de integratie van duurzaamheid in onderwijsprogramma's op alle niveau's. Nederland lijkt er ook klaar voor', aldus Thijs Struijk, initiatiefnemer van Groene Generatie NL.

D66, blijkt uit het onderzoek, is het meest concreet in haar aanpak en scoort overall dan ook het hoogste. In het programma valt te lezen: 'D66 wil door middel van adequate financiering op zowel nationaal als provinciaal en gemeentelijk niveau het duurzaamheidsonderwijs in Europa structureel organiseren'. Zelfs de laagst scorende partijen, PVV en 50+, bieden in hun verkiezingsprogramma's, met name op het sociale vlak, handvatten voor concrete maatregelen.

Als het gaat om het vormgeven van duurzaam onderwijs dan scoren de partijen van het 'lente-akkoord', Christen Unie, Groenlinks en D66, het hoogst. De Christen Unie spreekt over én het opdoen van levenswijsheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij er ruimte nodig is voor discussie over burgerschap, ethiek, integriteit en de samenleving. Groenlinks noemt kennisontwikkeling op het gebied van energie, klimaat en het efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen als concreet punt. Alhoewel D66 minder uitgebreid is op dit vlak, is de partij zeer concreet door duurzaam onderwijs te typeren als het leren en begrijpen van basisprincipes van duurzaamheid. Voor die basisprincipes is door UNECE (VN's economische commissie voor Europa) een competentieset ontwikkeld. Deze set is door Duurzame PABO, in het Nederlands bewerkt voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten.

De middenpartijen PvdA, CDA en VVD ontlopen elkaar niet veel. De partijprogramma's bieden perspectief op een duurzame economie, maar blijven enigszins abstract in hun uitwerking. Bij de VVD  zijn onderwijs en innovatie nauw verbonden. Zou de partij innovatie volledig duurzaam invullen, dan zou de VVD nog wel eens kampioen duurzaam onderwijs kunnen worden.Partijleider Samsom van de PvdA bood ook vanuit  de regeringsverklaring perspectief door te stellen dat vooruitgang mogelijk is door te investeren in onderwijs en een duurzame economie. Het CDA was vorig jaar, onder leiding van kamerlid Marieke van der Werf, voortvarend door kamervragen te stellen naar aanleiding van een petitie van Groene Generatie NL.

Waarom duurzaam onderwijs?
'Leren voor duurzame ontwikkeling', 'onderwijs voor een groene economie' of gewoon afgekort duurzaam onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaam onderwijs vraagt om een heroriëntatie op bestaand onderwijs, de integratie van nieuwe kennis, vaardigheden en waarden en om een betere aansluiting op de toekomstige beroepspraktijk. Met duurzame ontwikkeling in het onderwijs snijdt het mes aan drie kanten, te weten kwaliteitsverbetering van het onderwijs, werk maken van een leefbare planeet en het benutten van nieuwe economische kansen.
Bron: groenegeneratie.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Nederlanders vinden nieuwe soorten op Borneo

Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com