Home Duurzaam Produceren Bedrijven moeten steeds meer duurzaam produceren en inkopen

Bedrijven moeten steeds meer duurzaam produceren en inkopen

"Bedrijven moeten steeds een stap verder gaan in het duurzaam produceren van producten en diensten. En de inkopers van de overheid moeten hun inkoopmacht gebruiken om producenten te prikkelen met steeds milieuvriendelijker producten op de markt te komen".

Zo vatte minister Jacqueline Cramer het rapport 'Duurzaam inkopen versie 2.0' samen.
Het rapport is van de hand van het Kennisnetwerk Duurzame Productketens, een initiatief van SenterNovem. "Het sluit goed aan bij mijn eigen opvattingen als het gaat om een meer ketengerichte manier van duurzaam inkopen", aldus de bewindsvrouw.
Aanknopingspunten
In het rapport staan suggesties over hoe om te gaan met de positionering en aansturing van duurzaam inkopen in de organisatie. De publicatie is bestemd voor bedrijven en overheidsorganisaties die hun duurzaam inkoopbeleid willen verbeteren.
Centraal staan 4 aanknopingspunten:
1. Hoe kun je als onderneming of overheidsorganisatie duurzaam inkopen het beste aansturen?
2. Hoe vertaal je interne behoeften in een specifieke inkoopvraag?
3. Hoe stel je een adequate inkoopstrategie samen?
4. Welk inkoopcriterium of welke gunningnorm is uiteindelijk bepalend?

Loket voor koplopers
In het Kennisnetwerk Duurzame Productketens is een aantal koplopers onder de duurzaam producerende bedrijven verenigd. Minister Cramer kondigde aan dat er een loket komt bij het ministerie van VROM voor de koplopers onder de duurzame ondernemers. Zij kunnen voortaan met vragen, suggesties of problemen met bijvoorbeeld belemmerende regelgeving terecht bij IdeeVROM. Dat komt binnen drie weken met een voorstel voor een oplossing.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com