Home Duurzaam Produceren Energieraad: Verplicht aandeel groene stroom

Energieraad: Verplicht aandeel groene stroom

De Energieraad pleit in een brief aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) voor een verplicht aandeel groene stroom. Leveranciers moeten dan een bepaald percentage van de energie die ze verkopen laten bestaan uit alternatieve energie.

In de Tweede Kamer pleit onder meer de PvdA hiervoor. Verhagen moet hierover nog een standpunt innemen. In het regeerakkoord is alleen afgesproken dat in 2014 wordt bezien of een leveranciersverplichting nodig is.

Om de Europese doelstelling over het aandeel duurzame energie te halen moet Nederland volgens de Energieraad het aandeel van de groene stroom opvoeren van 9 procent in het afgelopen jaar naar 37 procent van de geleverde elektriciteit in 2020. Daarvoor moeten de energiebedrijven dan in tien jaar tijd ten minste 40 miljard euro investeren. Volgens de Energieraad is het „niet voorstelbaar” dat zo’n groot bedrag wordt vrijgemaakt zonder dat de regering met nieuwe maatregelen komt.

De overheid stimuleert het opwekken van groene stroom met exploitatiesubsidies. Een leveranciersverplichting gaat een stap verder. Leveranciers wacht een boete als ze het aandeel duurzame energie niet halen. Zij zullen er dus alles aan doen om energie in te kopen die als groen erkend wordt door de overheid.

Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat een goed systeem van verplichtingen minstens zo ingewikkeld is als een goed systeem van subsidies. Volgens de Energieraad kan het niet van de ene dag op de andere worden ingevoerd en moet de verplichting bovendien geleidelijk worden verhoogd in de loop van de jaren.

De Energieraad stelt in het advies ook dat het investeringsbedrag van 40 miljard euro omlaag gebracht kan worden naar 35 miljard euro door het mee- en bijstoken van biomassa in kolencentrales sterk op te voeren. Maar ook een bedrag van 35 miljard euro komt neer op een „investeringsniveau dat niet realiseerbaar lijkt.”

DEN HAAG (ANP)

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

Problemen met bewegen?
Probeer de 
hondenrolstoel

Een Duurzame oplossing
voor uw hond


Handel in tonijn en haaien

 175 landen bijeen voor herziening handelsverdrag wilde planten en dieren. Handel in tonijn en haaien hoog op agenda CITES-conferentie. Regeringen van 175 landen komen van 13-25 maart in Doha (Qatar) bijeen voor de 3-jaarlijkse CITES-conferentie.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com