Home Duurzaam Produceren Rondetafelconferentie over duurzame palmolie

Rondetafelconferentie over duurzame palmolie

Van 30 oktober tot en met 1 november 2012 zullen meer dan 100 eminente woordvoerders van belanghebbenden uit de hele palmoliesector de historische 10de jaarlijkse rondetafelconferentie over duurzame palmolie (RT10) bijwonen in hotel Resorts World Sentosa, Singapore.

RT10 zal drie dagen in beslag nemen en wordt gepresenteerd door de 'Rondetafel voor Duurzame Palmolie' (RSPO), een internationaal samenwerkingsverband tussen diverse belanghebbenden, met als thema "10 Years of Driving Sustainability. A Business Model for the Future" (10 jaar stuwende kracht achter duurzaamheid. Een ondernemingsmodel voor de toekomst) waarbij actuele vraagstukken en uitdagingen voor de palmoliesector aan de orde zullen komen.

De heer Tharman Shanmugaratnam, Singaporees vicepremier en minister van Financiën, zal als eregast op de conferentie aanwezig zijn. Afgevaardigden uit meer dan 32 landen van over de hele wereld en uit diverse sectoren hebben zich ingeschreven voor de RT10. Daaronder vertegenwoordigers van oliepalmproducenten, palmolieverwerkers of -handelaars, fabrikanten van consumptiegoederen, kleinhandelaars, banken en investeerders, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) actief op het vlak van milieu, samenleving of ontwikkeling evenals vertegenwoordigers van ambassades, academische instellingen en onderzoeksorganisaties.

Om de internationale samenwerking verder te bevorderen en de doeltreffendheid en het belang van de aanpak van uiteenlopende, dringende wereldwijde uitdagingen door verschillende belanghebbenden te erkennen, zal RT10 een interessante plenaire vergadering organiseren met als onderwerp "Multi Stakeholders Initiative - CEO Forum of Roundtable". Het panel zal vertegenwoordigers van hoog niveau bijeenbrengen uit diverse rondetafels en ngo's die zich bezighouden met duurzaamheid en milieu, waaronder Darrel Webber, secretaris-generaal van de RSPO (Rondetafel voor Duurzame Palmolie), Agustin Mascotena, uitvoerend directeur, Round Table for Responsible Soy Association (Rondetafel voor Verantwoorde Soja), Alistair Monument, regionaal directeur Azië, Forest Stewardship Council (Raad voor goed bosbeheer), en Sebastian Haye, uitvoerend secretaris, Roundtable on Sustainable Biofuels (Rondetafel voor Duurzame Biobrandstoffen).

"Nu de jaarlijkse rondetafelconferentie van de RSPO voor de tiende keer gehouden wordt, moeten we erkennen dat dit initiatief nooit zover had kunnen komen zonder de vertegenwoordiging van al die diverse belanghebbenden binnen de RSPO. De rondetafel is een waardevol platform gebleken om de uiteenlopende belangen op elkaar af te stemmen en samen te komen tot één visie waarin duurzame palmolie als norm wordt gehanteerd”, aldus de heer Darrel Webber. "RT10 biedt alle belanghebbenden in de palmoliesector de gelegenheid om samen te komen en hun steun aan duurzame palmolie opnieuw te onderschrijven, niet alleen om ecologische redenen, maar ook omwille van de bedrijfscontinuïteit in de gehele sector."

De heer Sameer Mohindru, correspondent Grondstoffen bij Dow Jones Newswires en de Wall Street Journal en voorzitter van de plenaire vergadering zei: "Nu er volop discussies aan de gang zijn over de doeltreffendheid van een hogere palmolieproductie in ecologisch kwetsbare gebieden, bestaat de voornaamste uitdaging erin om tot een evenwicht te komen tussen de behoefte aan voedselzekerheid en het milieu, want beide zijn even belangrijk."

Dit jaar verwacht de RSPO dat RT10 sterke internationale steun zal blijven krijgen nu duurzaam geproduceerde palmolie zwaarder begint door te wegen in de sector. Op nauwelijks drie jaar tijd - van 2009 tot 2011 - is de toevoer van CSPO (gecertificeerde duurzame palmolie) met maar liefst 250% gestegen, terwijl het verkoopvolume zes keer hoger is geworden. Vorig jaar vierde de RSPO een andere mijlpaal met de lancering van het RSPO-handelsmerk op verpakkingen van consumptiegoederen zodat klanten informatie krijgen en duidelijk kunnen zien welke producten met duurzame ingrediënten vervaardigd zijn. "De Rondetafelconferentie roept tijdig op tot actie nu duurzaam geproduceerde palmolie wereldwijd aan belang wint", voegde de heer Webber daaraan toe. "Ik hoop dat RT10 van dit elan gebruik zal maken om een zinvolle dialoog tot stand te brengen en verdere steun van belanghebbenden in de hele palmolietoeleveringsketen te stimuleren, wat dan uitmondt in een hernieuwd engagement van de sector."
Bron: rt10.rspo.org.

Duurzame palmolie

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


'Combinatie virus en parasiet nekt bijen'

Amerikaanse onderzoekers denken dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het vooralsnog mysterieus verdwijnen van bijenvolken een combinatie is van een virus en een parasiet.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com