Home Duurzaam Produceren In Nederland is 41% van de palmolie duurzaam

In Nederland is 41% van de palmolie duurzaam

In Nederland is 41% van de palmolie die wordt gebruiktin de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie duurzaam.Dit meldt de Task Force Duurzame Palmolie in haar tweede jaarrapportage die vandaag is verschenen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

De Task Force Duurzame Palmolie is opgericht in november 2010, op initiatief van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO).

Alle in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen werken in Task Force-verband gezamenlijk aan het verwezenlijken van het doel om uiterlijk eind 2015 alle palmolie die in Nederland wordt verwerkt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen, duurzaam te laten zijn.

In 2012 hebben de aangesloten brancheorganisaties, evenals in 2011, een actieprogramma opgesteld en uitgevoerd. Vandaag worden de resultaten door de Task Force gepresenteerd.

Het volume duurzame palmolie dat in 2012 werd verwerkt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen bedroeg 165.000 ton, oftewel 41% van het totale volume palmolie dat werd verwerkt in Nederland. Van dit volume duurzame palmolie werd 44% via GreenPalm-certificaten aangekocht. De overige 56% werd voor de helft via ‘Mass Balance’ en voor de andere helft via ‘Segregated’ geleverd.

In 2011 was 21% van de totale hoeveelheid verwerkte palmolie duurzaam. Het meest opvallendeverschil met 2011 is de toename van het volume ‘Mass Balance’. De hoeveelheid palmolie gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen in Nederland is grotendeels gelijk gebleven, evenals de verdeling over de sectoren. In 2012 zijn 18 bedrijven in

Nederland lid geworden van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie (RSPO). In totaal waren in Nederland 99 bedrijven lid van de RSPOin 2012, waarvan er 38 bedrijven Supply Chain-gecertificeerd zijn.

Daarnaast waren 70 bedrijven lid van GreenPalm in 2012.

“Een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar is natuurlijk een prachtig resultaat. Daar mogen we als Task Force Duurzame Palmolie zeker trots op zijn. Het laat zien dat we als etenpartners de doelstelling om uiterlijk eind 2015 alle palmolie die in Nederland wordt verwerkt in voedingsmiddelen en voedertoepassingen duurzaam te laten zijn, serieus nemen. We zijn er nog niet, maar we kijken met positieve verwachtingen naar de komende jaren” aldus Frans Claassen, initiatiefnemer namens het Productschap MVO, en Eddy Esselink, voorzitter van de Task Force.

“We zijn ook blij dat het Nederlands initiatief navolging heeft gekregen in andere Europese landen. In België is in het afgelopen jaar de Belgische Alliance voor Duurzame Palmolie (BASP) gestart en we verwachten dat binnenkort ook andere lidstaten soortgelijke initiatieven zullen aankondigen. Het is belangrijk dat de vraag naar duurzame palmolie in meer landen wordt gestimuleerd om zodoende het draagvlak voor duurzame palmolie te vergroten.”

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com