Home Ecologie Overige Zegenvissen in kribvakken

Zegenvissen in kribvakken

De laatste decennia is de visfauna van de Nederlandse rivieren uitgebreid met een aantal exoten die door menselijk toedoen een plaats in de Nederlandse visfauna hebben ingenomen. In tegenstelling tot eerder in Nederlandse rivieren aangetroffen vissoorten als blauwneus en Donaubrasem, breiden deze soorten zich wél explosief uit en komen plaatselijk in zeer hoge dichtheden voor.

Het betreft de volgende vijf vissoorten die sinds 2002 in de oeverzone van Nederlandse rivieren zijn aangetroffen zijn: Marmergrondel, Zwartbekgrondel, Witvingrondel, Kesslers grondel en Pontische stroomgrondel.
In opdracht van het ministerie van LNV voeren de Stichting RAVON en bureau Natuurbalans dit jaar een onderzoek uit naar de verspreiding en habitatvoorkeur van deze exoten. De gegevens worden gebruikt om een inschatting van de risico’s voor inheemse soorten te maken.

Menno ging met 2 mannen van de Ravon mee zegenvissen in de kribvakken in de Waal bij Nijmegen. Een zegen is overigens een type sleepnet van zo'n 50 meter en daarmee slepen ze  door de zogenaamde kribvakken om de verschillende soorten vissen te vangen. Kribvakken zijn door de mens gemaakt om op die manier rivieren te kanaliseren. Het zijn die rij stenen die je langs een rivier ziet liggen, en waar veel vissen zich in verschuilen.
Bron: ravon.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Europarlement neemt risico's met gezondheid bij

De bijenpopulatie is schrikbarend aan het afnemen, terwijl meer dan tachtig procent van ons groente en fruit afhankelijk is van bestuiving door de bij. Vandaag stemde het Europees Parlement in met een zeer zwak voorstel van de landbouwcommissie over de bij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com