Home Energie Aardwarmte Geothermische energie, warmte uit de aarde

Geothermische energie, warmte uit de aarde

Aardwarmte (geothermie) is de warmte die de aardkorst bevat. In de bovenste meters van de aardkorst heeft de temperatuur van de buitenlucht nog een sterke invloed op de temperatuur van de aarde. Op zo'n tien meter diepte heerst een constante temperatuur van tien graden Celsius. Daaronder neemt de temperatuur steeds verder toe.

 

De geothermische gradiënt die deze toename uitdrukt, verschilt van plaats tot plaats. In gebieden met dikke sedimentpakketten is deze relatief laag. Maar op plaatsen met oudere gesteentepakketten op geringe diepte komen relatief hoge temperaturen voor. Gemiddeld bedraagt de geothermische gradiënt in Nederland ongeveer dertig graden per duizend meter diepte. Dat betekent dus een gemiddelde temperatuur van zeventig graden op tweeduizend meter diepte. Aardwarmtestudies maken onderscheid tussen lage en hoge enthalpie aardwarmte. In het eerste geval bedraagt de aardwarmte op duizend meter diepte minder dan honderdvijftig graden Celsius. Bij hogere temperaturen spreken we van hoge enthalpie. In de actieve vulkanische zone op IJsland bijvoorbeeld kan de temperatuur op duizend meter diepte meer dan driehonderd graden bedragen. In Nederland is alleen sprake van lage enthalpie aardwarmte.

Aardwarmte kan dienen als energiebron door deze via warmtewisselaars om te zetten in elektriciteit. Ook kan warm water uit de ondergrond direct of na behandeling fungeren als warmwatervoorziening. Op plaatsen met een relatief hoge geothermische gradiënt kan warm water van twintig tot dertig graden Celsius uit relatief ondiep gelegen aquifers worden gewonnen en na gebruik worden teruggepompt.

Vanwege zijn warmte-isolerende werking kan warm of koud water tijdelijk in de ondergrond worden opgeslagen. Door deze isolatiecapaciteit te benutten kunnen we warm water 's zomers opslaan in een ondergrondse aquifer om het vervolgens in de winter weer op te pompen voor de warmwatervoorziening. Omgekeerd biedt ondergronds opgeslagen koud water in de zomer mogelijkheden voor koeling. Seizoensgebonden uitwisseling van warmte en koude kan ook plaatsvinden met behulp van holle funderingspalen (energiepalen). Deze methode maakt gebruik van de constante temperatuur die in de ondergrond heerst.

Anno 2003 is de productie van aardwarmte op nationale schaal nog te verwaarlozen. We gebruiken aardwarmte echter steeds vaker als aanvulling op energiebesparing en winning. Aardwarmte is een hernieuwbare energiebron en het is schoon. Bij de productie van aardwarmte komen vrijwel geen broeikasgassen vrij.

Kwaliteit

De temperatuur van het water bepaalt hoeveel warmte we eraan kunnen onttrekken. Bij het naar boven krijgen van dit warme water speelt de doorlaatbaarheid van de ondergrond een belangrijke rol. In verband met corrosie hangt de levensduur van de installaties af van de chemische samenstelling van het water: hoe minder mineralen het water bevat, hoe beter de methode toepasbaar is.
Lees het hele artikel, Bron: goudentips.org/aardwarmte.html

Geothermische energie, warmte uit de aarde
Geothermische energie betekend letterlijk aardwarmte energie, want geo staat voor aarde (aardrijkskunde is geologie) en thermisch staat voor warmte (denk aan de thermometer). Je benut hierbij dus de warmte die de aarde zelf afgeeft. Tot ongeveer 100 meter onder het aardoppervlak is dat vooral de warmte die aan de aarde is afgegeven door de zon, dieper in de grond bevinden zich op sommige plekken warmte gesteente lagen en warmwatervoorraden. Verder zijn er de plekken waar vrij dicht onder het aardoppervlak, of zelfs aan het aardoppervlak, zeer heet water of zelfs stoom aangetroffen wordt, vanwege vulkanische activiteit op die plekken. Voor elk van die plekken is er een andere manier om de energie uit de aardwarmte te benutten.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com