Home Energie Biomassa

Presentatie projecten bioraffinage

Olie wordt schaars en dus duur. We moeten op zoek naar alternatieven voor álle producten waar olie in wordt gebruikt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een tender uitgeschreven waarop bedrijven

Lees meer...

 

Productie van duurzame energie

Landbouwsector is onmisbaar voor productie van duurzame energie. De agrarische sector speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energie in Nederland.

Lees meer...

 

Meer stabiliteit en evenwicht van de graanprijs

Meer stabiliteit en evenwicht van de graanprijs in Europa is mogelijk als periodieke graanoverschotten worden verwerkt tot duurzame energie (bio-ethanol). Die conclusie trekt het LEI in een studie, die is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw.

Lees meer...

 

Hogeschool Zeeland kweekt algen op rookgassen van DELTA

Studenten van de opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland voeren onderzoek uit naar de kweek van algen op rookgassen van DELTA Utility Services. Het onderzoek van de HZ bij DELTA spitst zich toe op de invloed van extra CO2 uit rookgassen op de groei van algen.

Lees meer...

 

Meer budget voor zonnepanelen en biomassa

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken stelt binnen de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE) 2009 meer budget beschikbaar voor zonnepanelen en biomassa.

Lees meer...

 

Cramer ziet Waddengebied graag als proeftuin voor biomassa

Minister Jacqueline Cramer (VROM) laat de Tweede Kamer per brief weten "heel blij" te zijn met het advies van de Raad voor de Wadden om van het Waddengebied een soort proeftuin te maken voor innovatie van en experimenten met biomassa. Duurzame energieprojecten zouden mogelijk gefinancierd kunnen worden uit het Waddenfonds.

Lees meer...

 

Ontlasting voor klimaat Indonesië

Indonesië lijkt een haat-liefdeverhouding te delen met Moeder Natuur. Ontbossing en bosbranden zorgen voor een torenhoge CO2-uitstoot maar tegelijkertijd bieden natuurelementen potentie voor duurzame energieprojecten. Terwijl de overheid nadenkt over alternatieve bronnen en de financiën, steken de Indonesiërs de verlichting en het fornuis alvast aan met koeienpoep.

Lees meer...

 

Na groene stroom is groen gas logisch

Groene stroom is ingeburgerd. Nu is groen gas een logisch vervolg, vindt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Huishoudens gaan in de toekomst gebruik maken van aardgas dat gemengd is met biogas. ,,Groen'' koken en ,,groen'' verwarmen van het huis kwamen donderdag twee stappen dichterbij.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com