Home Energie Overige

Rijk gaat zeker 10% energie besparen

De rijksoverheid neemt de komende jaren energiebesparende maatregelen, waardoor het energieverbruik in 2015 met zeker 10% zal zijn gedaald. Dit levert het rijk de komende jaren een besparing op van 50,5 miljoen euro. De maatregelen worden in een groot deel van de rijksgebouwenvoorraad van ruim 4 miljoen m2 uitgevoerd.

Lees meer...

 

Schone energie: VS en India werken samen

De Verenigde Staten en India gaan nauwer samenwerken op het gebied van duurzame energie.

Lees meer...

 

Subsidieregeling duurzame energie 2010

Ook voor 2010  wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om meer dan 1500 megawatt aan projecten, inclusief wind op zee. Dat blijkt uit een brief die minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer...

 

Wetenschappers Harvard ontwikkelen bacterie batterijen die op vuil werken

De wetenschappers van Harvard geloven letterlijk in de kracht van de aarde. Een team van wetenschappers hebben microbiële brandstofcel batterijen ontwikkeld die energie halen uit bacteriën die in de grond zitten. Als het product succesvol is kunnen de eco-vriendelijke batterijen een deel van de 500 miljoen mensen in Afrika die geen stroom hebben voorzien van energie.

Lees meer...

 

Cramer bezorgd over halen klimaatdoelen 2020

Het kabinet zal maatregelen treffen als energieproducenten onvoldoende bijdragen aan een duurzame energiehuishouding. Dat heeft minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) vanmiddag aangekondigd bij de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Cramer: ‘Nederland is nog te snel tevreden met een zesje voor duurzaamheid.’

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button

Problemen met bewegen?
Probeer de 
hondenrolstoel

Een Duurzame oplossing
voor uw hond


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com