Home Energie Overige Rijk gaat zeker 10% energie besparen

Rijk gaat zeker 10% energie besparen

De rijksoverheid neemt de komende jaren energiebesparende maatregelen, waardoor het energieverbruik in 2015 met zeker 10% zal zijn gedaald. Dit levert het rijk de komende jaren een besparing op van 50,5 miljoen euro. De maatregelen worden in een groot deel van de rijksgebouwenvoorraad van ruim 4 miljoen m2 uitgevoerd.

In het kader van het Programma Groene Technologieën heeft de Rijksgebouwendienst samen met enkele rijksdiensten zeer goede resultaten geboekt met de introductie van Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) van de klimaatinstallaties van gebouwen. Deze methode resulteert in een optimaal presterende klimaatinstallatie, met een zo laag mogelijk energiegebruik. Zo worden onder meer instellingen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast en worden aanpassingen aan de installatie gedaan waardoor ventilatielucht op de juiste manier wordt verdeeld. Met dit principe is potentieel 15% energiebesparing op gebouwniveau te bereiken. Uitgegaan kan worden van een besparing van 10%.

Uitvoering van de maatregelen levert een verduurzaming van de bedrijfsvoering van de rijksoverheid op. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de kabinetsdoelstellingen van gemiddeld 2% energiebesparing per jaar en 25% in 2020. Bovendien betekent het een optimale inzet van financiële middelen met financieel voordeel voor de individuele departementen (besparingsruimte in het kader van taakstelling op bedrijfsvoering) en van het rijk als totaal. Een bijdrage aan de voorbereiding van de volgende stappen voor energiebesparende maatregelen wordt gerealiseerd door een zogenaamd ‘revolving fund’. Hierdoor vloeien de besparingen bij departementen deels terug naar dit revolving fund waardoor verdere vervolgmaatregelen op het gebied van duurzaamheid mee gefinancierd kunnen worden.

De uitvoering van de maatregelen past in het streven naar een gezamenlijke bedrijfsvoering van de rijksoverheid en is mogelijk geworden door een gedegen samenwerking tussen VROM (Rijksgebouwendienst) en BZK (DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk) enerzijds en alle 13 departementen anderzijds.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com