Home Energie Overige Rijden op groen gas

Rijden op groen gas

Rijden op mest nu realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen in Nederland Ed Nijpels opent groen gas tankstation in Joure en gaat enkele weken 'proefrijden' in Audi A6 op groen gas.

Utrecht, 9 januari 2012 - Vandaag opende oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van voorlichtingsorganistie Milieu Centraal Ed Nijpels het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk.  Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal niet alleen een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor rijden op fossiele brandstoffen, maar ook een realistische optie voor automobilisten.

"De grote automerken bieden inmiddels allemaal modellen personenauto's met aardgasinstallatie, waarmee groen gas getankt kan worden, en het netwerk van tankstations wordt in snel temp uitgebreid", aldus Ed Nijpels. "Aan belangrijke voorwaarden voor de doorbraak van de auto op groen gas in Nederland is hiermee voldaan. Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor de Nederlandse werkgelegenheid". Groen gas is een Nederlands product. "Het kabinet moet daarnaast het lef hebben om alle autobrandstoffen aantrekkelijk te maken voor de burger. Laat de vervuiler betalen voor de schone rijder."

Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto's op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas. Grondstoffen voor groen gas zijn stortgas en reststromen zoals dierlijke mest, afvalwater, aardappel- en suikerbietenloof. Ook energiegewassen kunnen als grondstof worden gebruikt. Met mest als grondstof voor groen gas valt de grootste winst te behalen: er wordt dan voorkómen dat methaan in de lucht komt. Dat is gunstig, want methaan is een krachtig broeikasgas (25 keer zo sterk als CO2).
Bron: milieucentraal.nl

Subsidie op biogas

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Op de bres voor bescherming Middellandse Zee

Europarlementariër Anja Hazekamp op de bres voor bescherming Middellandse Zee. Middellandse Zee-gebieden waar minder vissen zwemmen dan biologisch verantwoord moeten worden afgesloten voor visserij.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com