Home Energie Wind Windenergie levert banen op, blijkt in Flevoland

Windenergie levert banen op, blijkt in Flevoland

Als Flevoland haar ambities rond windenergie waarmaakt, telt de provincie op termijn ruim 1.900 fulltime functies in die sector. Dat blijkt uit het onderzoek 'Spin-off Windenergie' dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en de provincie Flevoland. Het rapport laat ook zien dat windenergie de bedrijfsvoering van veel agrarische bedrijven positief beïnvloedt.

De studie ‘Spin-off Windenergie: een onderzoek naar de economische, duurzaamheids en regionale effecten van windenergie’ is uitgevoerd door ACRRES en LEI, beide onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Ongeveer de helft van de windenergieproductie in Flevoland is op dit moment in handen van agrarisch gerelateerde bedrijven. Die bedrijven hebben daar duidelijk voordeel bij, blijkt uit het onderzoek. Het ministerie van LNV neemt deze resultaten mee in de uitwerking van het nationaal beleid voor de doorgroei van windenergie op land.
Zowel nationaal als in Flevoland is de ambitie windenergie de komende jaren fors te laten groeien. Dat biedt prima (werkgelegenheids)kansen voor de regio, menen de onderzoekers, zowel wat betreft de agrarische bedrijven als de bedrijven die actief zijn in de bouw en het onderhoud van windturbines. Om deze kansen ten goede te laten komen aan de regionale economie, zou Flevoland erop moeten inzetten dat de bouw- en onderhoudsbedrijven zich vestigen in de provincie. Dat geldt ook voor de bedrijven actief op het gebied van testlocaties, onderzoek en toelevering.

Een eerder rapport van de European Wind Energy Association (EWEA) schatte vorig jaar voor heel Nederland het aantal werknemers in de directe windenergiesector op ongeveer 2.000. Het belang voor agrarische bedrijven was daarin bijvoorbeeld niet meegenomen.
http://www.nwea.nl/nieuws/windenergie-levert-banen-op-blijkt-flevoland-00237

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com