Home Energie Wind Fryslân lonkt naar windenergie op zee

Fryslân lonkt naar windenergie op zee

De provincie Fryslân onderzoekt de mogelijkheden om te investeren in windenergie op zee. Met het Duitse bedrijf BARD zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd over participatie in een windpark op ruim 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

De mogelijkheid om in te zetten op wind op zee is al eerder voorzichtig geopperd door gedeputeerde Hans Konst in provinciale windplannen. Vanuit de bevolking en Provinciale Staten is er ook op gewezen dat windmolens op zee mogelijk de druk kunnen halen van de discussie over windmolens op het land. Wellicht is het mogelijk op het land windmolens te saneren en te vernieuwen in combinatie met participatie in wind op zee.
 
De Duitse windmolenbouwer BARD heeft voorlopige vergunningen voor de bouw van drie windparken boven Schiermonnikoog, die samen een vermogen hebben van zo’n 900 MegaWatt. Het zijn de enige concrete plannen voor windenergie die relatief dicht bij het Friese grondgebied liggen.
 
De verwachting is dat staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat deze voorlopige toestemming voor het einde van het jaar omzet in definitieve vergunningen. Daarna dingen de drie windparken van BARD met negen andere parken begin volgend jaar mee naar rijkssubsidie.
 
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken besluit in mei volgend jaar aan welke drie parken ze subsidie toekent. Onduidelijk is nog wat er ten noorden van Schiermonnikoog aan windenergie mogelijk is als BARD buiten de prijzen valt. De kans bestaat dat ontwikkeling van windenergie ten noorden van de Waddeneilanden dan voorlopig niet meer aan de orde is.
 
Om in een park te kunnen participeren, is het nodig voor mei volgend jaar aan te geven hoe groot de animo vanuit Fryslân is. Konst wil de komende tijd op zoek gaan naar partners voor de Friese participatie in het windpark. Er is nog geen besluit genomen of Fryslân ook zelf deelneemt in het windpark. Mogelijk kan het Fries nutsbedrijf dat duurzame energie moet stimuleren en waar de ChristenUnie vorige week per motie op aandrong een rol spelen. Konst verwacht begin volgend jaar met een nieuwe notitie over windenergie in Fryslân te komen.
 
BARD start nog dit jaar met de bouw van een windpark op zee aan de Duitse kant van de grens, dichtbij de drie parken waarvoor Nederland voorlopige vergunningen heeft afgegeven.
 
Het windpark bij Schiermonnikoog zal niet vanaf het strand te zien zijn.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com