Home Mens en Dier Dieren

Paling uit het rivierengebied sterk vervuild

Van de paling uit het rivierengebied bevat minimaal 96,5% een te hoog dioxinegehalte. Dit blijkt uit onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden dat staatssecretaris Bleker (EL&I) door IMARES/RIKILT heeft laten uitvoeren.

Lees meer...

 

2012 is het Jaar van de Bij

Op 1 januari 2012  gaat in de uitzending van Vara Vroege Vogels  het Jaar van de Bij officieel van start. Vijf organisaties: KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en IVN hebben de handen ineengeslagen. Een heel jaar is er aandacht voor wilde- en honingbijen.

Lees meer...

 

Succesvolle webcam Volgdevos krijgt vervolg

De succesvolle webcam, die een kijkje bood in het leven van een vossenfamilie in natuurgebied de Oostvaardersplassen, krijgt een vervolg. In het voorjaar van 2012 gaan de webcams weer aan en kunnen kijkers via de website volgdevos.nl meekijken.

Lees meer...

 

Even lucht voor 100.000 ganzen

De minstens 100.000 ganzen die per 1 oktober vergast zouden worden met biociden kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De beslissing is tot 1 januari volgend jaar uitgesteld. Hiertoe nam de Tweede Kamer met brede steun een motie aan.

Lees meer...

 

Bedreigde vlindersoorten gedijen goed

Bedreigde vlindersoorten gedijen goed in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ondanks het droge voorjaar, is het tot nu toe een goed vlinderjaar in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Lees meer...

 

IJsbeer zwemt 687 kilometer op zoek naar ijs

De ijsbeer heeft het niet gemakkelijk. Het dier heeft ijs nodig om te kunnen jagen. En als dat er niet is ... tja, dan moet ernaar gezocht worden.

Lees meer...

 

Zeearend terug in Nederland

De zeearend is sinds 2006 terug in Nederland. Vroeger was deze grote roofvogel in heel Europa een bekende gast. Mede onder invloed van de mens is hij een zeldzaamheid geworden. Daarom is het des te verheugender dat de zeearend sinds enkele jaren weer in Nederland broedt.

Lees meer...

 

Wie is de Dierenheld 2010

In aanloop naar Werelddierendag (4 oktober) vraagt de Dierenbescherming aandacht voor de dieren die op deze dag worden vergeten. Dieren die geen extra kluif, aai of nieuwe mand krijgen, maar de dag doorbrengen als altijd.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com