Home Mens en Dier Mensen 15.000 Handtekeningen tegen veefabrieken

15.000 Handtekeningen tegen veefabrieken

Meer dan 15.000 inwoners van Utrecht vragen de provincie een verbod op veefabrieken in te stellen. De inwoners hebben hiertoe het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Utrecht’ ondertekend. De petitie is maandag door inwoner Monique Janssens en Milieudefensie overhandigd aan commissaris van de koningin van Utrecht Roel Robbertsen.

De ondertekenaars van de petitie maken zich zorgen over de komst van grootschalige intensieve veehouderijen naar Utrecht. Op dit moment is in de provincie in ieder geval een grootschalige stal voor mestkalveren gepland. Met het burgerinitiatief wordt de provincie verzocht om op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) de vestiging van veefabrieken tegen te houden.

Varkensflats en kippenfabrieken zijn slecht voor het welzijn van dieren, ontsieren het landschap en zorgen voor een grote milieulast. Bovendien vergroten veefabrieken het risico op het ontstaan van voor de mens schadelijke dierziekten.

Vorige week werd bekend dat een Nederlandse vrouw begin dit jaar is overleden door besmetting met de resistente ESBL-bacterie. Volgens het RIVM moet de oorsprong van ESBL bij kippen worden gezocht. Ruim negentig procent van alle kipproducten in winkels is drager van de betreffende bacterie. Een ander recent voorbeeld waarbij in Nederland doden vielen is de uitbraak van de Q-koorts.

Burgerinitiatieven geven burgers het recht om zelf onderwerpen op de politieke agenda van de provincie te plaatsen. In Utrecht zijn daarvoor minimaal 1.500 handtekeningen van stemgerechtigde inwoners nodig. ‘Stop veefabrieken in Utrecht’ heeft het tienvoudige aantal handtekeningen opgeleverd. Op 25 oktober besluiten de Provinciale Staten van Utrecht of zij het burgerinitiatief op de agenda plaatsen.

Samen met bewoners heeft Milieudefensie al burgerinitiatieven tegen veefabrieken gehouden in Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Limburg. In Noord-Holland heeft dit tot een verbod op veefabrieken geleid.
milieudefensie.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe Rode Lijst Libellen: natuurbescherming werkt

Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com