Home Mens en Dier Mensen Betrokkenheid bij het milieu blijft ondanks crisis hoog

Betrokkenheid bij het milieu blijft ondanks crisis hoog

Bijna twee op de drie Nederlanders vinden milieuproblemen urgent, slechts zes procent vindt milieuproblemen weinig urgent. Bovendien is 85 procent van mening dat milieuproblemen voor iedereen belangrijk zijn. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal ter gelegenheid van haar vijftienjarige bestaan, uitgevoerd door TNS NIPO. Mensen maken zich in toenemende mate zorgen over de aantasting van het milieu, voor de eigen gezondheid en voor de toekomst van hun kinderen.

"Hoe groot milieuproblemen ook zijn, mensen willen graag iets praktisch doen", aldus Vera Dalm, directeur Milieu Centraal. Dit uit zich onder meer in het bewust scheiden van afval, keuze voor milieubewuste voeding en het besparen van energie. De resultaten van het onderzoek zijn naast eerder vergelijkbaar onderzoek gelegd. Zo blijkt het aantal mensen dat hun eigen huishouden sterk verantwoordelijk vindt voor het oplossen van milieuproblemen bijna te zijn verdubbeld van 21 procent in 1999 naar 39 procent in 2013. De meeste mensen zien het oplossen van milieuproblemen als een taak van overheid en bedrijven, met daarbij ook een belangrijke rol voor zichzelf.

Veel andere zorgen
In 2013 zijn milieuproblemen overschaduwd door de economische crisis. Werkloosheid staat met afstand op de eerste plaats op de ladder van maatschappelijke problemen. Op twee en drie staan respectievelijk  zorg en verval van normen en waarden. Het milieu is gezakt van plaats vier in 1999 naar plaats acht.  Vera Dalm: "Het milieu is voor meer mensen belangrijk geworden in de afgelopen vijftien jaar, maar er zijn veel andere zorgen bijgekomen"

Actief met energie besparen
Nederlanders zijn actiever met energie besparen dan in 2008. In 2013 geeft de helft van de Nederlanders aan het afgelopen jaar meerdere maatregelen te hebben genomen om energie te besparen, in 2008 was dat nog 32 procent. Ze vinden een energiezuinig huishouden belangrijk. De reden waarom men dit belangrijk vindt is voor 61 procent van de Nederlanders in de eerste plaats 'omdat ik daar geld mee bespaar'. Voor 31 procent is het milieu de belangrijkste reden om energie te besparen. Nederlanders gaan ook milieubewuster met eten om dan 15 jaar geleden. Zo daalde het aantal mensen dat (bijna) altijd vlees eet van 65 naar 46 procent.
Bron: milieucentraal.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com