Home Mens en Dier Mensen Opnieuw geen daling in het aantal dierproeven

Opnieuw geen daling in het aantal dierproeven

Proefdiervrij roept op tot koerswijziging overheid, bedrijfsleven en wetenschap - Het aantal uitgevoerde dierproeven in Nederland, is in 2012 vrijwel gelijk gebleven vergeleken met de jaren daarvoor.

Dit blijkt uit het gisteren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) gepubliceerde jaaroverzicht over dierproeven. In totaal zijn 589.056 dierproeven geregistreerd, 797 dierproeven minder dan in 2011. Proefdiervrij, de stichting die zich inzet voor een toekomst zonder proefdieren,  concludeert op basis van de cijfers dat de sterke daling in het aantal proeven, die tot medio vorig decennium duidelijk in de cijfers waarneembaar was, opnieuw geen vervolg krijgt. Zij pleit daarom voor meer stimulering van proefdiervrije onderzoekstechnieken en meer samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap op dit vlak. Proefdiervrij roept deze drie partijen op om actie te ondernemen en nieuwe wegen in te slaan om het gebruik van proefdieren terug te dringen.

 

Wetenschap en dierproeven

Uit het jaarverslag van de nVWA blijkt dat meer dan de helft van de proeven werd uitgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek. Juist in dat veld is er voor proefdiervrije technieken veel terrein te winnen, stelt Proefdiervrij. Samen met wetenschappers bouwt Proefdiervrij aan onderzoeksmodellen die het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek overbodig maken en ook de kwaliteit van de onderzoeksuitkomsten verbeteren. Zo zijn het 3D-longmodel, het huidmodel en het botmetastasemodel goede voorbeelden van initiatieven die dierproeven overbodig kunnen maken. Naast het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek werd ruim een derde van het totale aantal dierproeven gedaan voor onderzoek voor de ontwikkeling, productie of controle van sera, vaccins, geneesmiddelen en medische of veterinaire producten. Daarnaast werd bijna tien procent verricht om het mogelijke gevaar van stoffen te onderzoeken.

Actieplan Staatsecretaris Dijksma

Nu de cijfers van de nVWA bekend zijn, kijkt Proefdiervrij reikhalzend uit naar het langverwachte actieplan dierproeven dat Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer heeft beloofd. Dit actieplan wordt de komende jaren leidend om de ambities van Nederland in het terugdringen van het aantal proefdieren waar te maken. Het actieplan zou nog voor het kerstreces al naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar is tot op heden nog niet verschenen. Proefdiervrij pleit voor een ambitieus en vernieuwend actieplan nu in de cijfers van de nVWA opnieuw blijkt dat de daling in het aantal dierproeven niet doorzet. De staatssecretaris heeft daarvoor al in eerdere debatten in de Kamer toegezegd zich in te zetten om het dossier dierproeven effectief aan te gaan pakken.

Over Stichting Proefdiervrij

Stichting Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Proefdiervrije technieken bestaan en er komen er steeds meer. Stichting Proefdiervrij helpt wetenschappers, ondernemers en de overheid bij de ontwikkeling van die nieuwe technieken. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken. Ga voor meer informatie naar www.proefdiervrij.nl.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com