Home Mens en Dier Mensen Nederland pleit bij EU voor kortere duur veetransporten

Nederland pleit bij EU voor kortere duur veetransporten

Nederland heeft er bij de Europese Commissie voor gepleit om de duur van veetransporten terug te brengen tot maximaal 8 uur. De Dierenbescherming is blij met deze oproep. In december organiseerden we nog een petitie tegen lange afstandstransporten van kalveren.

Deze werd door ruim 42.500 mensen ondertekend. Nederland heeft samen met Duitsland en Denemarken hier een officieel verzoek voor ingediend.

 

"Dierenwelzijn is geen hype, maar een basisbehoefte in onze samenleving en fundamenteel voor een duurzame toekomst", zo sprak de hoogste Nederlandse ambtenaar voor diergezondheid, Dr. Christianne Bruschke, namens de Nederlandse regering een werkgroep uit het Europees Parlement toe. Ze benadrukte dat ambities op het gebied van dierenwelzijn zijn weerslag dienen te hebben in zowel Europese wetgeving als in die van de individuele lidstaten.

Strategie

Dr. Bruschke riep de Europese Commissie op om met een nieuwe Europese strategie voor het beschermen en welzijn van dieren te komen voor de periode 2016-2020. Deze moet aansluiten bij een recent aangenomen motie in het Europese Parlement die een hoge standaard van dierenwelzijn in alle lidstaten moet garanderen.

Ook riep ze op om tot een nieuw wetgevingskader te komen, zodat bestaande regelgeving kan worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, technologische innovaties en sociaal economische trends.

Verminking

Een ander punt van aandacht voor de Nederlandse regeling is het uitfaseren van het ingrepen bij dieren in de veehouderij, die niet nodig zijn voor de gezondheid of het welzijn van het dier. Een veel voorkomend voorbeeld is de pijnlijke castratie bij biggen. De Nederlandse regering zet vol in op beëindiging in 2018. Samen met Duitsland en Denemarken dringt Nederland er bij alle betrokken partijen in Europa op aan hetzelfde te doen.

Platform dierenwelzijn

Tot slot kondigde Dr. Bruschke een plan aan voor het opzetten van een nieuw platform voor dierenwelzijn. Dit platform, dat onder leiding moet komen te staan van de Europese Commissie, moet betrokken organisaties en regeringen uit de lidstaten in staat stellen om informatie en ervaringen uit te wisselen om zo meer vaart te geven aan de invoering, controle en handhaving van dierenwelzijnswetten en regels. Dit plan wordt op 15 februari officieel gepresenteerd.
Bron: dierenbescherming.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Model verklaart toe- en afname van broedvogels

In het kort: Alle 170 Nederlandse broedvogelsoorten, 8 miljoen getelde vogels, 700.000 uur inventariseren, 15 jaar populatiegegevens en 25 eigenschappen: vogelonderzoeker Chris van Turnhout bracht dit alles samen in één model dat deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com