Home Mens en Dier Overige Naturalis bereikt mijlpaal met 1 miljoen gedigitaliseerde objecten

Naturalis bereikt mijlpaal met 1 miljoen gedigitaliseerde objecten

In ruim één jaar tijd een miljoen insecten, slakken, vissen, planten en boeken digitaal registreren en fotograferen; het is Naturalis Biodiversity Center gelukt. Daarmee ligt de Collectie Digitalisering van Naturalis – een van de grootste digitaliseringsprojecten van natuurhistorische collecties ter wereld – op schema. In totaal zal de teller in 2015 op zeven miljoen objecten komen te staan.

Met de digitalisering wordt een schat aan informatie over de biologische, paleontologische en geologische diversiteit toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, amateurs en publiek over de hele wereld. Het project is van start gegaan in 2010 en wordt gefinancierd uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). In totaal is er € 13 miljoen mee gemoeid.

Hommels en waterkevers
De eerste zeven miljoen objecten hebben prioriteit vanwege hun economisch en maatschappelijk belang, wat zich vertaalt in actuele onderzoeksvragen vanuit binnen- en buitenland. Projectleider Kirsten van Hulsen: “Hommels bijvoorbeeld hebben voorrang. Hommels spelen een grote rol in de bevruchting van voedselgewassen. Gegevens over hun voorkomen en verspreiding vroeger en nu zijn van belang voor de landbouwsector.” Ook waterkevers, die een rol spelen als indicator van waterkwaliteit, zijn als één van de eerste groepen insecten gedigitaliseerd.

Etiketten helpen overtypen
Per collectie zijn er inmiddels negen aparte ‘digistraten’ ingericht die volgens een haast industrieel productieproces werken. Van Hulsen: “Insecten die met tientallen opgeprikt in een laatje zitten, vergen een andere aanpak dan vissen in een glazen pot met alcohol.” Er worden foto’s gemaakt, elk object krijgt een barcode en de gegevens op de etiketten worden vastgelegd. Het etiket bevat de wetenschappelijke naam en meestal ook verzameldatum en –locatie en de naam van de verzamelaar. “Bijzonder is, dat het publiek ons kan helpen met het overtypen van de etiketten van de schelpen”, zegt Van Hulsen. Helpen kan in de zaal LiveScience in museum Naturalis, waar collectiemedewerkers zeven dagen per week aan het werk zijn om de schelpen te digitaliseren, maar het kan ook thuis via www.livescience.nl.

 

Vraaggericht

Het project loopt tot medio 2015 en bestaat uit twee delen. Zeven miljoen objecten worden gedigitaliseerd en opgeslagen in een database die later dit jaar voor iedereen online beschikbaar komt, wat het doen van onderzoek op afstand mogelijk maakt. Tegelijkertijd komt er een permanente infrastructuur voor het digitaliseringsproces. Dat betekent dat de ‘digistraten’ fysiek zijn ingericht en dat het prioriteringsproces en het meest efficiënte werkproces zijn vastgelegd. Na 2015 is de digitalisering van nieuwe aanwinsten ingepast in het dagelijks werk van de collectiebeheerders. Digitalisering van oude collecties vindt vraaggericht plaats.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com