Tegenslag voor het behoud van haaien

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemt het een grote tegenslag voor het behoud van de haai dat het niet is gelukt om vijf haaiensoorten beter te beschermen. Tijdens de CITES-conferentie in Qatar werden voorstellen om drie soorten hamerhaaien, de witpuntrifhaai en de doornhaai verworpen. Alleen het voorstel om de haringhaai op Lijst II van CITES te plaatsen kon rekenen op een 2/3 meerderheid van de stemmen. Dat betekent dat de handel in deze soort alleen nog onder strenge voorwaarden mogelijk is.
Veel haaiensoorten worden overbevist. De dieren worden op grote schaal verhandeld en gegeten, in zowel Azië (haaienvinnensoep) als ook in Europa. Het zijn kwetsbare dieren, omdat het relatief lang duurt voordat ze volwassen zijn en zich kunnen voortplanten. Ook krijgen ze maar weinig nakomelingen. Het duurt daarom lang voordat een soort kan herstellen van de gevolgen van overbevissing. WNF-deskundige Lonneke Bakker: “Er wordt op dit moment zo veel gehandeld in haaien dat een aantal soorten ernstig bedreigd wordt. In sommige gebieden is het aantal haaien de afgelopen tijd met meer dan 90 procent afgenomen. De mens is een grotere bedreiging voor de haai, dan andersom.”
 Eerder sneuvelde er tijdens de CITES-conferentie al een voorstel om de internationale handel in Atlantische blauwvintonijn te helemaal verbieden door plaatsing op Lijst I. Ook lukte het niet om rood en roze koraal op Lijst II van CITES te krijgen.
 
Ondanks deze tegenslagen geeft het WNF het niet op. Het leven in zee verdient een happy end. Daarom voert het WNF campagne om Nederlanders bewust te maken van het behoud van de soortenrijkdom op aarde. Er leven meer dan 100 miljoen soorten in onze oceanen, van de blauwe vinvis tot de allerkleinste bacterie. Het WNF zet zich in voor herstel en bescherming van de oceanen. Dat is niet alleen belangrijk voor de dieren die er leven, ook voor mensen die afhankelijk zijn van de oceanen. Alleen al in de visserij werken wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen. Het WNF werkt samen met lokale vissers om de visserij te verduurzamen. Ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door vis te kopen met het MSC-keurmerk of de VISwijzer te gebruiken. Meer informatie op wnf.nl/happyend.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com