Waarom het erg is dat soorten uitsterven

De uitstervingscrisis: We kunnen het niet betalen, we krijgen spijt en het wordt maar wat saai.
Top 10 WNF ‘Waarom het erg is dat plant- en diersoorten verdwijnen’

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Om te benadrukken dat het belangrijk is om de rijkdom aan soorten op aarde te beschermen. Maar ook omdat regeringsleiders van over de hele wereld in 2002 beloofden dat het uitsterven van soorten in 2010 ‘aanzienlijk minder’ zou moeten zijn.  Nu het zover is, maken we de balans op en concluderen dat er niets terecht is gekomen van de mooie voornemens. Het uitsterven van soorten gaat onverminderd door. Ter gelegenheid van Wereld Biodiversiteitsdag
maakte het Wereld Natuur Fonds (WNF) een top tien van redenen waarom het erg is dat soorten uitsterven.

1: We gaan eraan!
Zonder biodiversiteit geen landbouw en teelt van voedsel. Vruchtbare grond, compost van verteerde planten; bijen die onze fruitbomen bestuiven en lieveheersbeestjes die bladluizen van de tomatenplant vreten. Onze voedselzekerheid hangt af van de soortenrijkdom in de natuur.
2: We verkommeren en verkleumen!
Zonder natuur en biodiversteit geen grondstoffen voor ons dagelijks bestaan, zoals brandhout, drinkwater, katoen, zijde en bouwmaterialen zoals klei en leem.
3: We gaan failliet!
We hebben geen geld (en kennis) genoeg om de ‘diensten’ te betalen die de natuur ons gratis levert. Bossen slaan CO2 op en houden met hun wortels vruchtbare grond vast, moerassen zuiveren water, mangrovebossen breken hoge golven en dragen zo bij aan de veiligheid van mensen. Een volwassen eik filtert per jaar wel 45 vuilniszakken stof uit de lucht.
4: We kunnen ziektes niet meer te lijf gaan! 
De natuur bevat veel stoffen die de basis vormen van belangrijke medicijnen. Denk aan schimmel, waaruit penicilline voortkwam. Het blauwe bloed van de degenkrab -een fossiel dier dat al 300 miljoen jaar bestaat- wordt gebruikt om te controleren of chirurgische implantaten bacterievrij zijn. Nu al bevat een kwart van alle medicijnen stoffen uit de natuur en wetenschappers vermoeden dat daar nog veel meer medische schatten verborgen liggen.
5: De innovatie komt kreunend tot stilstand!
Veel wetenschappelijke ontdekkingen komen uit de natuur. Onderzoek van spinrag vormt de basis voor sterke synthetische draden en bestudering van vleugels van insecten en vogels levert kennis van aerodynamica op. Slimmigheden in de natuur geven richting aan ons denken over vernieuwing.
6: Geen geuren en kleuren meer!
Planten en dieren maken geurstoffen om andere soorten weg te houden of juist aan te trekken.  Wij gebruiken die geuren weer voor onze parfums. Giftige dieren waarschuwen hun vijand door zich met felle kleuren te tooien.
7: Het wordt een saaie boel!
Zonder natuur en de veelheid aan wonderlijke soorten geen verwondering en inspiratie voor kunst, literatuur, muziek. Neem Vivaldi’s Vier Jaargetijden, Het Zwanemeer, Junglebook of de wolkenpartijen op schilderijen van Hollandse meesters. De natuur is haast te mooi om waar te zijn.
8: Geen rust, niet meer bijtanken!
Lekker zeilen, wandelen of fietsen. Gewoon even tot jezelf komen en nieuwe energie opdoen. Even uitwaaien naar een pittige vergadering. Waar anders dan in de natuur?
9: Gebrek aan Vitamine ‘G’!
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die in een groene omgeving leven en werken, minder bij de huisarts komen en minder ziek of depressief zijn. De natuur levert ons groene ‘Vitamine G’.
10: Schuld en spijt!
Een uitgestorven berggorilla komt nooit meer terug. Een gekapt oerwoud, plant je niet zomaar terug. Als de uitstervingscrisis doorzet, zouden we ons niet alleen hopeloos schuldig voelen. We krijgen gegarandeerd ook spijt als haren op ons hoofd.
Bron: WNF.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com