20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten. Dat is een aantal van de ambities waar volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) afspraken over gemaakt moeten worden op de Conventie voor Biodiversiteit (CBD) in Japan die vandaag is begonnen.

Regeringsleiders van over de hele wereld spraken in 2002 af dat het uitsterven van plant- en diersoorten in 2010 ‘aanzienlijk minder’ moest zijn. De landen in de Europese Unie beloofden zelfs dat zij in 2010 het uitsterven van soorten helemaal tot staan zouden brengen. Nu het zover is kunnen we de balans opmaken. Helaas moeten we concluderen dat er weinig terecht is gekomen van de mooie voornemens.

 

Zo bleek vorige week uit de publicatie van de 8e editie van het Living Planet Report door het WNF dat de soortenrijkdom in de tropen de afgelopen 40 jaar met 60 procent is gedaald. In 2010, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Biodiversiteit, is het uitsterven van soorten helemaal niet ‘aanzienlijk minder geworden’, laat staan gestopt.

 

193 deelnemers

Een grote top van de Verenigde Naties, de Conventie voor Biodiversiteit (CBD), die de komende twee weken plaatsvindt in Japan, moet daar verandering in brengen. De CBD is met 193 deelnemers het belangrijkste internationale platform voor afspraken over het behoud van plant- en diersoorten. Naast bijna alle landen van de wereld, nemen belangrijke geldschieters –zoals de Wereldbank- en verschillende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder WNF, deel aan de bijeenkomst.

 

Op het matje

Het WNF hoopt dat tijdens de CBD een aantal afspraken voor de toekomst gemaakt kunnen worden.

Het belangrijkste is dat WNF wil dat er heel concrete en goed meetbare doelen gesteld moeten worden voor 2020. Daarnaast hoopt het WNF dat er spelregels worden afgesproken om landen die onvoldoende doen om de gestelde doelen te halen op het matje te roepen. Concrete maatregelen waar het WNF in Japan om aandringt om het uitsterven van soorten in 2020 tot staan te brengen zijn:

• Geen ontbossing meer in 2020. Momenteel sneuvelt elke 2 seconden een stuk bos zo groot als een voetbalveld. Dat is jaarlijks 13 miljoen hectare oerbos; een gebied drie keer zo groot als Nederland.

• Het verlies en de aantasting van belangrijke natuurgebieden is gestopt.

• Subsidies die natuur en de instandhouding van soorten schaden, moeten worden verboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan banken die grote kredieten verstrekken voor de aanleg van soja- of palmolieplantages waarvoor grote stukken bos gekapt moeten worden.

• Overbevissing en schadelijke vistechnieken worden verboden.

• De lokale bevolking moet delen in de inkomsten die voortkomen uit het gebruik van natuur en natuurlijke hulpbronnen in die regio. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit toerisme in bepaalde natuurgebieden waaraan niet alleen de touroperators mogen verdienen.

• Zoek verbinding tussen maatregelen die klimaatverandering tegengaan en de natuur beschermen. Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn veel ingewikkelde technieken beschikbaar; denk aan de opslag van CO2 in de grond. Maar vaak is het makkelijker en goedkoper om voor een natuurlijke oplossing te kiezen: bijvoorbeeld door bossen beter te beschermen wordt de uitstoot van CO2 door houtkap voorkomen.

• Er moeten meer waardevolle natuur –zowel op land als op zee- worden beschermd.

 

Wat is biodiversiteit

Biodiversiteit is een begrip om de verscheidenheid aan plant- en diersoorten op aarde aan te duiden. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bijen bestuiven appelbomen en maken van de nectar honing. De boom haalt CO2 uit de lucht en levert appels voor onze consumptie, maar levert door de productie van stuifmeel weer voedsel voor het nageslacht van de bij. Die samenhang noemen we van soorten noemen we een ecosysteem. Het is vergelijkbaar met een spelletje Mikado. Steeds als er een soort uitsterft, verdwijnt er een stokje. Dat gaat heel lang goed, maar er komt een moment dat de hele stapel ineens in elkaar klapt. En wie weet welke plant- of diersoort het laatste stokje is voor een ecosysteem in elkaar zakt?

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Goed en slecht nieuws voor plant- en diersoorten

Het Wereld Natuur Fonds heeft gemengde gevoelens bij de uitkomst van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD). Vrijdagavond 29 oktober werden afgevaardigden uit 190 landen het in Japan eens over maatregelen die het uitsterven van plant-en diersoorten tot staan moeten brengen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com