Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) roept op om houtkap en andere schadelijke activiteiten voor de bossen op Sumatra per direct te staken. Alleen dan maakt de Sumatraanse olifant nog een kans.

 

De omvang van het leefgebied van de Sumatraanse olifant is in minder dan 35 jaar met 70 procent afgenomen. Steeds meer bos moet wijken voor de aanleg van plantages –met name van oliepalmen- of wordt gekapt als grondstof voor de Indonesische papier- en pulpindustrie. Het aantal Sumatraanse olifanten dat nog in het wild op het Indonesische eiland voorkomt is daardoor vanaf 1985 met de helft gedaald tot circa 2400 a 2800 exemplaren.

Rode Lijst
De enorme daling van het aantal Sumatraanse olifanten in zo’n korte tijd is voor de IUCN – de koepelorganisatie van natuurbeschermingsorganisaties wereldwijd- reden om het dier hoger op de zogenoemde Rode Lijst te plaatsen. Op dit overzicht van bedreigde plant- en diersoorten heeft de Sumatraanse olifant nu de status ‘Ernstig bedreigd’. Op eerdere edities van de Rode Lijst stond het dier nog te boek als ‘Bedreigd’. Hierna resten alleen nog de categorieen 'Uitgestorven in het wild' en tot slot 'Uitgestorven'.

De Sumatraanse olifant heeft in Indonesie een beschermde status. Dat betekent dat het dier met geen haar mag worden gekrenkt. Probleem is echter dat 85% van het leefgebied van de Sumatraanse olifant niet is beschermd. Grote delen van dit leefgebied staan nu al op de nominatie om plaats te maken voor oliepalmplantages of om te worden gekapt. In de provincie Riau op Sumatra is de situatie bijzonder nijpend en verdween in de afgelopen 25 jaar zelfs 80 procent van het aantal Sumatraanse olifanten dat er leefde.

Moratorium

Wetenschappers waarschuwen dat de overgebleven Sumatraanse olifanten ook binnen één generatie uitgestorven kunnen zijn als niet onmiddellijk wordt ingegrepen. WNF pleit ervoor dat de Indonesische overheid met onmiddelijke ingang een moratoriumop houtkap instelt om de bossen op Sumatra te behouden voor de gelijknamige olifant. Daarnaast moeten bestaande bosgebieden weer aaneengesloten worden door groene corridors aan te leggen. Hierdoor kunnen de kuddes die apart van elkaar leven in de versnipperde bosgebieden elkaar weer bereiken.

De meeste Aziatische olifanten

Behoud van het bos op het eiland Sumatra is van groot belang voor het voortbestaan van Aziatische olifanten. Op het eiland komen, naast India en Sri Lanka, de meeste Aziatische olifanten ter wereld voor.

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com