Home Planeet aarde Klimaat

Bos laten staan in strijd tegen klimaatverandering

De regeringen van Guyana en Noorwegen slaan twee vliegen in één klap: ze gaan de bossen beter beschermen én de uitstoot van CO2 verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om de afspraken vast te leggen tekenden de overheden een akkoord en stelt Noorwegen ruim 167 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer...

 

Invoering kilometerprijs kan sneller, groener en eerlijker

‘Laat gemeenten nu al starten met spitsheffing’. ‘Natuur en Milieu is blij dat de kilometerprijs er eindelijk komt. Maar de invoering kan veel sneller dan het kabinet nu van plan is.’ Dat zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur Stichting Natuur en Milieu, in reactie op de vandaag gepresenteerde Wet Kilometerprijs door Minister Eurlings.

Lees meer...

 

Klimaatkaart 2009: Gemeenten verminderen uitstoot onvoldoende

CO2-uitstoot stijgt in eenderde van gemeenten Milieudefensie voert actie in veertien gemeenten. Gemeenten slagen er onvoldoende in om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers op Klimaatkaart.nl, de website waarop Milieudefensie iedere twee jaar inzichtelijk maakt hoe gemeenten scoren op klimaatbeleid en CO2 -uitstoot. Uit de uitstootcijfers van 2005-2007 blijkt, dat in een derde van de deelnemende gemeenten de uitstoot niet is gedaald, maar juist is gestegen.

Lees meer...

 

Climate Defenders Camp op Sumatra

Greenpeace heeft een Climate Defenders Camp geopend op Sumatra. De oerbossen op dit Indonesische eiland staan op een metersdikke veenlaag waarin enorme hoeveelheden CO2 liggen opgeslagen. Door ontbossing dreigt die CO2 nu vrij te komen met rampzalige gevolgen voor het klimaat.

Lees meer...

 

Bonte coalitie vraagt Klimaattop om echte oplossingen

Kopenhagen Express naar Klimaattop wordt de langst rijdende petitie ooit.
FNV-voorzitter Agnes Jongerius en waarnemend CNV-voorzitter Bert van Boggelen zijn op 12 december van de partij tijdens het klimaatspektakel ‘Beat The Heat Now’ in de Utrechtse Jaarbeurs.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com