Home Planeet aarde Milieu

Voorstellen Kopenhagen: 10% te weinig om het 2 °C doel te halen

De huidige voorstellen van de rijke landen, inclusief de Verenigde Staten, zijn nog niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot een temperatuurstijging van 2 ˚C. Dit doel is in juli jl. door de G8 erkend en vraagt een vermindering van 25 tot 40% aan broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990. De huidige voorstellen leiden tot een vermindering van 10 tot 15%. De rijke landen als groep zouden dus hun reductiedoelen met zeker 6 tot 10% moeten aanscherpen om de 2 ˚C doelstelling binnen bereik te houden.

Lees meer...

 

Nieuwe wereldstandaard voor duurzame welvaart én welzijn

Internationaal initiatief uit Washington DC en Ermelo (NL)
Het streven naar een betere, duurzame wereld kan worden versneld door een internationale aanpak. People 4 Earth start daarom op 9-9-2009 één wereldwijd platform waar bedrijfsleven, consumenten, overheden en instellingen zij aan zij werken aan het samensmelten van duurzame welvaart en duurzaam welzijn. “Ambitieus? Jazeker, maar ook haalbaar, ” zeggen de oprichters Nico Broersen en Martine Bloquiaux uit respectievelijk Nederland en Amerika.

Lees meer...

 

Klimaatambities op weg naar Kopenhagen losgelaten

De geïndustrialiseerde landen hebben de ambitie om in Kopenhagen een wettelijk bindend akkoord te sluiten losgelaten. Daarmee dreigt het momentum verloren te gaan. Dat concludeert Milieudefensie na een week onderhandelingen in Barcelona.  “De huidige weg leidt tot een tandeloos politiek akkoord. Het is maar de vraag of dat volgend jaar, wanneer de publieke belangstelling voor de klimaatonderhandelingen is weggezakt, omgezet wordt in een wettelijk bindend akkoord,” aldus woordvoerder Linda IJmker vanuit Barcelona.

Lees meer...

 

Innovatie broodnodig om milieuproblemen op te lossen

“Ik kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk innovatie is voor het oplossen van milieuproblemen. Nu, maar vooral ook in de toekomst. Daarom moeten we, ook in tijden van economische recessie, of misschien wel juist dan, blijven investeren in technologie.”

Lees meer...

 

Roetfilter op elke nieuwe bestelauto vanaf 2012

Nieuwe bestelauto's moeten vanaf 2012 voorzien zijn van een roetfilter in de strijd tegen de luchtvervuiling. Daarom draait een fijnstofovereenkomst waaronder donderdag 19 ondernemersorganisaties, van VNO-NCW, EVO, TLN tot Bovag en RAI, samen met milieuminister Jacqueline Cramer hun handtekening zetten.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button

Problemen met bewegen?
Probeer de 
hondenrolstoel

Een Duurzame oplossing
voor uw hond


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com