Home Planeet aarde Milieu PBL presenteert jaarlijkse Milieubalans

PBL presenteert jaarlijkse Milieubalans

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft haar jaarlijkse Milieubalans gepresenteerd. Een evaluatie van het milieu- en natuurbeleid in Nederland. De conclusie is glashelder: met het huidige beleid worden de Nederlandse en Europese doelen niet gehaald. Niet minder dan zestien belangrijke doelen op gebied van natuur en milieu blijven buiten bereik. GroenLinks pleit o.a. voor een Deltawet klimaat- en energie. Daarmee kun je de doelen voor nu en voor later vastleggen, zet je een toekomstpad uit en bied je lange termijn zekerheid aan investeerders.

Milieu en energie

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Terwijl grote delen van het Nederlandse bedrijfsleven hard aan de weg timmeren en investeren in groene technologie, staat de politiek nog veel te vaak op de rem. We hobbelen achteraan in Europa met de productie van groene energie. Ook laten we kans na kans liggen op het terrein van energiebesparing. Niet alleen het milieu is daar slachtoffer van, we lopen ook een hoop groene banen mis.” Veel ondernemers willen wel vooruit, maar de milieupolitiek is voor hen te grillig. Een Deltawet kan hen zekerheid bieden. Onderdeel van de wet zou in elk geval de afschaffing van alle verkapte subsidies voor fossiel moeten zijn. Jaarlijks gaan er nog steeds miljardensubsidies naar vieze energie.

GroenLinks is blij dat het PBL een lans breekt voor de kilometerheffing. "Het is de enige effectieve manier om files aan te pakken. Om het land met nieuwe wegen in beweging te krijgen, zijn vele tientallen miljarden euro’s nodig. Niemand heeft dat geld. Bovendien blijft zonder kilometerbeprijzing de lucht te vies en halen we de klimaatdoelen voor verkeer niet", zegt Van Tongeren.

Natuur

Op natuurgebied is het beeld helaas niet veel beter. Het aantal zeldzame soorten neemt in Nederland nog steeds af. Ondanks het streven van eerdere kabinetten om werk te maken van behoud van biodiversiteit en te investeren in de Ecologische Hoofd Structuur. GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed (portefeuillehouder natuur): “We moeten zuinig zijn op de bijzondere natuur die we in ons land nog hebben. In Nederland gaat het slechts in 8% van de Natura 2000-gebieden goed, één van de laagste percentages in Europa. Een nieuw kabinet moet de crisis niet aangrijpen om beleid dat tijd nodig heeft om zeep te helpen. Natuur- en milieubeleid werkt alleen als je een lange adem hebt.”

De komende jaren zullen politici in Europa debatteren over de herziening van het Europese landbouwbeleid. GroenLinks wil dat Nederland zich daarbij inzet voor de juiste balans tussen landbouw en ecologie. “Ik ben blij dat uit de Balans blijkt dat vergroening van de landbouw niet hoeft te leiden tot vermindering van opbrengst. Voor mij is het de uitdaging een goede balans te vinden tussen de productie van gezond voedsel en het beschermen van natuur. GroenLinks wil boeren bijvoorbeeld gaan betalen voor natuurbescherming en waterberging. Zo kunnen landbouw en ecologie hand in hand gaan”, aldus El Fassed.
Bron: tweedekamer.groenlinks.nl/node/53064

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Nieuwe Rode Lijst Libellen: natuurbescherming werkt

Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com