Home Planeet aarde Milieu Nieuwe wereldstandaard voor duurzame welvaart én welzijn

Nieuwe wereldstandaard voor duurzame welvaart én welzijn

Internationaal initiatief uit Washington DC en Ermelo (NL)
Het streven naar een betere, duurzame wereld kan worden versneld door een internationale aanpak. People 4 Earth start daarom op 9-9-2009 één wereldwijd platform waar bedrijfsleven, consumenten, overheden en instellingen zij aan zij werken aan het samensmelten van duurzame welvaart en duurzaam welzijn. “Ambitieus? Jazeker, maar ook haalbaar, ” zeggen de oprichters Nico Broersen en Martine Bloquiaux uit respectievelijk Nederland en Amerika.

De roep om duurzame producten en diensten wordt steeds luider. Niet alleen consumenten en overheden, maar ook NGO’s en het bedrijfsleven maken zich zorgen over de uitputting van de aarde. De consument verwacht duurzame producten en bedrijven willen graag hun inspanningen op dit gebied aantonen, maar het ontbreekt aan één wereldwijde standaard om dit te meten en te waarborgen. People 4 Earth streeft naar één wereldwijde duurzaamheidstandaard. Deze standaard laat bestaande keurmerken in hun waarde en slaat een brug tussen bedrijfsleven, consumenten, overheden en instellingen.

“De People 4 Earth standaard maakt gebruik van geavanceerde technieken die in de gehele productieketen objectief meten hoe een product of dienst tot stand komt. De standaard omvat alle aspecten van duurzaamheid op sociaal- en milieugebied. Van gezonde en veilige producten tot en met de werknemersrechten en bewust gebruik van hernieuwbare bronnen,” zegt oprichter Nico Broersen.

Hij en mede-oprichtster Martine Bloquiaux zagen onlangs op werkbezoek in India hoe men daar probeert economische groei rechtstreeks te koppelen aan een hoger welzijn en een schoner milieu. Bloquiaux: “Consumenten over de hele wereld willen weten welke producten en diensten zijn ontwikkeld in een veilige en duurzame omgeving, zonder schending van bijvoorbeeld mensen- en dierenrechten. Tweederde van de consumenten weet niet meer welk keurmerk zij blindelings kunnen vertrouwen. Wij hanteren de begrippen Pure, Fair, Life en Renew. Pas zó kun je een product of dienst compleet beoordelen en uiteindelijk certificeren.” Broersen: “Ook producenten vragen om zo’n wereldwijd objectief meetbaar instrument. Zij worden geconfronteerd met wensen en eisen van consumenten en overheden, maar weten soms niet hoe ze daar invulling aan moeten geven. Onze standaard geeft ook het bedrijfsleven antwoorden.”

De oprichting van het internationale People 4 Earth-platform is daarom een belangrijk stap in de goede richting. Hier wordt de wereldwijde “stem van de consument” verbonden met internationale product- en marktkennis van het bedrijfsleven. In het platform brengen ook overheden en instellingen (Universiteiten, NGO’s) hun kennis en wensen in. Bloquiaux: “Zo werken alle betrokken partijen aan betere en duurzamere producten en diensten en daar heeft toch iedereen baat bij?” Het platform zorgt voor een open en eerlijke communicatie tussen alle partijen, maar dan wel op gelijk niveau en op een manier die iedereen begrijpt.

“Voor het bedrijfsleven betekent het lidmaatschap van People 4 Earth twee dingen: ze krijgen eerder inzicht in wat consumenten en overheden willen én ze kunnen ook intern en extern hun streven naar duurzaamheid uitdragen. Hun werknemers zijn immers ook bezorgde wereldburgers,” stelt Broersen. Aangesloten bedrijven krijgen daarom op www.people4earth.org een eigen pagina waar zij hun huidige positie, hun streven en de voortgang naar internationale duurzaamheid kunnen uiten.

 

AddThis Social Bookmark Button


Campagne biodiversiteit EU

Als bijen verdwijnen, kost het miljoenen om hun werk over te nemen. Zij doen het gratis! Wij zijn afhankelijk van alles wat leeft om ons heen. Die oneindige variëteit aan dier- en plantsoorten staat bekend als biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com