Home Planeet aarde Milieu Kwikverdrag goed nieuws voor Amazone

Kwikverdrag goed nieuws voor Amazone

Wereldwijd hebben inmiddels ruim 90 landen een internationaal verdrag getekend dat het gebruik van kwik moet uitbannen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) spreekt van een belangrijke, concrete stap. Het doel van het verdrag is om vanaf 2020 de belangrijkste producten die kwik bevatten te verbieden, zoals batterijen, thermometers en lampen. Ook moet het zogenaamde Minamata verdrag leiden tot een verbod op kwikmijnbouw.

De giftige effecten van kwik zijn enorm schadelijk voor zowel mens als natuur. Wereldwijd zorgt vooral de kleinschalige goudwinning voor vervuiling van het milieu door kwik. In de Amazoneregio zijn mijnactiviteiten een van de oorzaken van ontbossing en daarmee ook een bedreiging voor de bijzondere dier- en plantsoorten. De kleinschalige goudmijnwerkers gebruiken kwik om goud te isoleren en ze verbranden het. Bij dit proces ontstaan erg giftige gassen die ook in het water terecht komen. In Zuid-Amerika hebben alleen Paraguay en Suriname het kwikverdrag nog niet getekend. Kijk hier welke landen wel of niet hebben getekend.

Betere technieken
In de Guianas; Suriname, Frans-Guyana en Guyana geeft het WNF onder meer voorlichting over betere technieken aan de vaak ongeschoolde en arme goudmijnwerkers. Daarnaast promoot en ondersteunt WNF de overheden bij het opstellen van regels om de vervuiling tegen te gaan. De natuurbeschermingsorganisatie ondersteunt ook onderzoek naar kwikverontreiniging in de goudmijnindustrie en het ontwikkelen van alternatieve verwerkingstechnieken. Vanaf komende maand vraagt het WNF extra aandacht voor de bedreigingen van de Amazone en de oplossingen in een publiekscampagne.

Minamata
Vorige week kwamen overheden uit de hele wereld bijeen in Japan om het Minamata verdrag te tekenen. Dit verdrag is genoemd naar de Japanse stad Minamata. Hier vond in de jaren vijftig van de vorige eeuw een van de ernstigste gevallen van kwikvergiftiging plaats, toen een fabriek kwik loosde in een baai. Tienduizenden mensen werden ziek en zeker 1700 mensen overleden.

Over het Minamata verdrag is ruim drie jaar onderhandeld op initiatief van het VN-milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

 

AddThis Social Bookmark Button


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com