Home Planeet aarde Milieu Twintig procent vrachtwagens in Milieuzone te vies

Twintig procent vrachtwagens in Milieuzone te vies

Controle Milieuzones nog steeds niet op orde. De handhaving in Milieuzones is nog altijd onvoldoende. Dat blijkt uit een recente steekproef van Milieudefensie.

Milieuzones hebben als doel de lokale luchtkwaliteit te verbeteren door de meest vervuilende vrachtwagens uit de stadscentra te weren, maar nog altijd is 20 procent van de aangetroffen vrachtwagens te vies. Ondanks de belofte de controles te verscherpen, doen gemeenten te weinig aan handhaving.

Milieuzones zijn een belangrijke maatregel in de strijd tegen lokale luchtvervuiling door het verkeer. Oude vuile vrachtwagens zonder roetfilter mogen de Milieuzone niet in. Meta Meijer, woordvoerder van
Milieudefensie: “Een Euro 1 vrachtwagen van 15 jaar oud stoot 20 keer meer fijnstof uit dan een Euro 4 vrachtwagen van 5 jaar oud. Met een goede handhaving is zo'n maatregel dus erg effectief. Daarvoor moet meer gebeuren dan een verbodsbord in de berm zetten.”

Ruim 20 procent van de vrachtwagens die door Milieudefensie zijn gecontroleerd, bleken niet aan de uitstootcriteria te voldoen. Meijer:
“Die vuile 20 procent stoten samen veel meer fijnstof en stikstofdioxide uit, dan de 80 procent die er wel mag komen.” Veel gemeenten hebben hun handhaving nog steeds niet op orde. Het onderlinge verschil tussen de ene en de andere stad wordt wel steeds groter. In Den Bosch bleek 13,9 procent van de vrachtwagens te vies. In Breda was dat met 28,6 procent ruim twee keer zo veel. Behalve kritiek op de handhaving vindt Milieudefensie veel zones ook veel te klein. Rotterdam en Utrecht zouden een veel grotere zone moeten hebben en Eindhoven zou haar hele zone moeten gaan handhaven.

Een jaar geleden controleerde Milieudefensie voor het eerst met een steekproef de vrachtwagens in de Milieuzones. Toen bleek dat ruim een derde van de vrachtwagens te oud, te vies en zonder roetfilter te zijn.
Geen enkele gemeente bleek een doordacht en effectief handhavingsbeleid te hebben. Het rapport van Milieudefensie leidde toen tot Raads- en Kamervragen en de gemeenten beloofden beterschap. Meijer: “Er is duidelijk vooruitgang geboekt, maar nog lang niet voldoende.”

Per 1 januari 2010 worden de toelatingscriteria strenger. Veel vrachtwagens die nu nog een tijdelijke ontheffing hebben, mogen volgend jaar ook niet meer de zone in. Alleen nog vrachtwagens jonger dan 8 jaar mèt roetfilter zijn dan nog welkom. Meta Meijer: “Als er niets verbeterd zitten we over zes weken weer op 33 procent overtredingen, hetzelfde percentage als vorig jaar.” De modellen die de overheid gebruikt om luchtkwaliteit te berekenen gaan uit van een nalevingspercentage van 90 procent in 2010. “Dat is niet meer realistisch. Die modellen, waar al het luchtkwaliteitsbeleid op is gebaseerd, moeten uit gaan van realistische data om realistische voorspellingen te kunnen doen.“

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com