Home Planeet aarde Natuur

Bezuiniging Ecologische Hoofdstructuur

PBL heeft zeven EHS-varianten doorgerekend; Internationale natuurdoelen buiten bereik; Integrale en geconcentreerde benadering biedt meeste perspectief.

Lees meer...

 

Teken petitie voor de natuur

Op 25 oktober verscheen in een aantal dagbladen een advertentie van Natuurmonumenten. Daarin riepen wij iedereen op tot actie. De plannen van het kabinet-Rutte betekenen immers dat een abrupt einde komt aan het verbinden van natuurgebieden.

Lees meer...

 

‘Koraalrif in je achtertuin schept verplichtingen’

Het aantal planten- en diersoorten dat onder Nederlandse verantwoordelijkheid valt, neemt zondag 10 oktober toe met zo’n 300 procent. Vanaf die datum zijn  Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere Nederlandse gemeenten.

Lees meer...

 

Flora en fauna laten groeien op mosselbank

Minister Verburg laat flora en fauna groeien op mosselbank. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij Breezanddijk, in de Waddenzee net boven de Afsluitdijk, een mosselbank gesloten voor bodemberoerende activiteiten. Dit betekent dat in dit gebied niet gevist en niet geankerd mag worden.

Lees meer...

 

Europees diploma voor De Weerribben-Wieden

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben vandaag, 17 september, het Europees Diploma voor Natuurbeheer ontvangen voor De Weerribben en De Wieden.

Lees meer...

 

Provincie doet te weinig aan tekort aan groen

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Lees meer...

 

Middeleeuws landschap in de Vlietlanden

Begin 2010 start Natuurmonumenten met het eerste deel van een zesjarig project om in de Vlietlanden meer ruimte te maken voor bijzondere planten en weidevogels. Verruigd rietland wordt omgezet in bloemrijke hooilandjes.

Lees meer...

 

18 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft over 18 Natura 2000-gebieden de definitieve aanwijzingsbesluiten genomen.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Sloten belangrijk voor biodiversiteit

Het proefschrift van Hester Soomers van de faculteit Geowetenschappen toont aan dat het transport van plantenzaden die zich aan de wind hebben aangepast, grotere afstanden afleggen via sloten dan via wind.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com