Home Planeet aarde Natuur

Minister Verburg wijzigt gesloten gebieden Waddenzee

Minister Verburg past de begrenzing aan van een aantal gebieden in de Waddenzee, waarvan de toegankelijkheid beperkt is om natuurwaarden te beschermen. De wijzigingen zijn nodig om gebieden, die erg belangrijk zijn voor zeehonden en wadvogels, goed te blijven beschermen.

Lees meer...

 

Publicatie nieuwe Rode Lijst met bedreigde plant- en diersoorten

Menselijk handelen is vaak de directe aanleiding voor het uitsterven van plant- en diersoorten. Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst*  van de IUCN** die vandaag is verschenen. De lijst, die jaarlijks verschijnt, geeft een overzicht van de status van wereldwijd voorkomende plant- en diersoorten. Een groot deel van de wereldwijd bekende amfibieën (30%) en zoogdieren (21%) staat op het punt van uitsterven. Bovendien wordt maar liefst 70% van de onderzochte planten en 37% van de onderzochte zoetwatervissen in meer of mindere mate bedreigd.

Lees meer...

 

Natuurmonumenten: aankoop natuur moet sneller

De Nederlandse provincies moeten de komende zes jaar veel méér gronden voor natuur aankopen dan de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Alleen met een fikse stijging blijft voltooiing van de zogenoemde Ecologische Hoofd Structuur (EHS) in zicht. Dat stelt Vereniging Natuurmonumenten na onderzoek onder alle Nederlandse provincies.

Lees meer...

 

AddThis Social Bookmark Button


Sloten belangrijk voor biodiversiteit

Het proefschrift van Hester Soomers van de faculteit Geowetenschappen toont aan dat het transport van plantenzaden die zich aan de wind hebben aangepast, grotere afstanden afleggen via sloten dan via wind.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com