Home Planeet aarde Natuur Middeleeuws landschap in de Vlietlanden

Middeleeuws landschap in de Vlietlanden

Begin 2010 start Natuurmonumenten met het eerste deel van een zesjarig project om in de Vlietlanden meer ruimte te maken voor bijzondere planten en weidevogels. Verruigd rietland wordt omgezet in bloemrijke hooilandjes.

Bijzondere flora en fauna in de verdrukking
In de Vlietlanden komen bijzondere planten en dieren voor, zoals orchideeën, grutto’s en de zeldzame Noordse woelmuis. Maar de natuur vraagt onderhoud. Door tal van oorzaken komen er op het grote eiland in het midden van de Vlietlanden steeds meer verouderd riet en struiken. Bijzondere dier- en plantensoorten komen in de verdrukking.

Middeleeuws cultuurlandschap behouden
Natuurmonumenten wil het unieke middeleeuwse cultuurlandschap met al deze natuurwaarden graag behouden. Met financiële steun van de Provincie wordt er daarom de komende zes jaar een pakket van maatregelen uitgevoerd.

Delen van het rietland worden gemaaid, waarbij kwalitatief hoogwaardig riet blijft staan voor rietvogels. Sloten en greppels worden hersteld. Kalk wordt opgebracht om de bodem minder zuur te maken.

Dotterbloemen en grutto’s
Door deze maatregelen ontstaat er weer een open landschap met ruimte voor onder meer dotterbloemen, echte koekoeksbloemen en grote ratelaars. In het voorjaar kleuren die de Vlietlanden weer roze en geel. Ook weidevogels als de grutto en de tureluur zullen profiteren.

Het eerste deel van het project vindt komende januari en februari plaats. Natuurmonumenten zal de maatregelen de komende zes jaar in juni en juli, na het broedseizoen, steeds herhalen. Vanaf het water en vanaf het uitkijkplatform in de buurt van het Jachthuis zullen de werkzaamheden in deze periode deels te zien zijn.
Bron: Natuurmonumenten

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

Problemen met bewegen?
Probeer de 
hondenrolstoel

Een Duurzame oplossing
voor uw hond


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com