Home Planeet aarde Natuur Bereik twee keer zoveel met Natuurverdubbelaar

Bereik twee keer zoveel met Natuurverdubbelaar

De natuur wordt wereldwijd ernstig bedreigd. Tropisch oerwoud wordt in rap tempo gekapt en plant- en diersoorten sterven uit. Help daarom nú mee om natuur juist te verdubbelen. Met de Natuurverdubbelaar van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Als jij deze maand 1 euro geeft, maken Eneco, KLM of Rabobank er 2 euro van. Geld dat het WNF gebruikt voor bescherming van de zwarte neushoorn in Zuid-Afrika, de Noordpool en het tropisch oerwoud op Borneo. Help mee, want samen bereiken we twee keer zoveel.

De aarde geeft ons alles. Schoon drinkwater, voedsel, materialen om een dak boven ons hoofd mee te bouwen en een prachtige rijkdom aan planten en dieren bijvoorbeeld. Maar het gaat niet goed. De rijkdom aan plant- en diersoorten is tussen 1970 en 2007 wereldwijd met bijna 30 procent achteruit gegaan. Ook de toekomst van de zwarte neushoorn, de ijsbeer en de orang-oetan wordt bedreigd. Een wereld zonder deze dieren kan en wil je je toch niet voorstellen.

 

Twee keer zoveel

Daarom wil het Wereld Natuur Fonds zorgen voor twee keer zoveel zwarte neushoornkalfjes in Zuid-Afrika, twee keer zoveel beschermd gebied op de Noordpool en twee keer zoveel verantwoord beheerd FSC-bos op Borneo. Jij kunt ons NU helpen om deze natuur te verdubbelen. Dus als je nu 1 euro geeft, maken KLM, de Rabobank of Eneco er 2 euro van. Met de Natuurverdubbelaar. Dus jouw 1 euro wordt 2 euro. Sms ‘dubbel’ naar 4333. Doe nu mee en geef de aarde door.

 

Neushoorns

In de 19e eeuw moeten honderdduizenden neushoorns in Afrika hebben geleefd. Wetenschappers onderscheiden twee belangrijke soorten: de zwarte en witte neushoorn. Op alle neushoorn is vanaf het begin van de 20ste eeuw veel gejaagd, waardoor hun aantallen sterk afnamen. In de provincie KwazuluNatal in Zuid-Afrika leven op dit moment 469 zwarte neushoorns in beschermde gebieden. Die gebieden bieden echter geen ruimte meer voor groei van populaties. Daarnaast is de stroperij van neushoorns in Afrika de afgelopen tijd sterk toegenomen. WNF doet onderzoek naar gebieden die veilig leefgebied zijn voor de neushoorns. Is dat eenmaal gevonden dan verhuist WNF een aantal dieren uit bestaande reservaten en brengt ze naar hun nieuwe leefgebieden. Wanneer het aantal dieren in een gebied daalt, waardoor de voedselsituatie voor de overblijvers verbetert, neemt het aantal geboortes automatisch toe. Zo snijdt het mes aan twee kanten: in beide gebieden neemt het aantal neushoorns snel toe. SMS ‘neushoorn’ naar 4333 en met de Natuurverdubbelaar help je WNF om het aantal zwarte neushoorns In Zuid-Afrika te verdubbelen.

 

IJsbeer

De hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool neemt snel af. Hierdoor moeten ijsberen en hun jongen steeds verder zwemmen om een leefgebied en voedsel te vinden. Wetenschappers voorspellen dat – als de opwarming van de aarde in het huidige tempo doorzet – tweederde deel van de ijsberen is uitgestorven rond 2050. Daarnaast maakt de opwarming van de aarde allerlei economische activiteiten in het gebied –zoals olie- en gaswinning, scheepvaart, visserij- mogelijk. Hierdoor neemt de druk op het poolgebied en de plant- en diersoorten die er leven steeds verder toe. WNF wil dat natuur op de Noordpool tijd en ruimte krijgt om op zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden. Daarvoor is het belangrijk dat het gebied zo weinig mogelijk wordt verstoord door bedreigingen van buitenaf. Een van de manieren om dat te bereiken is ervoor te zorgen dat bedreigde soorten en gevoelige gebieden een beschermde status krijgen. SMS ‘ijsbeer’ naar 4333 en met de Natuurverdubbelaar help je WNF om het beschermd gebied op de Noordpool te verdubbelen.

 

Borneo

Het eiland Borneo is bijna 19 keer groter dan Nederland. Veel bos is al gekapt, maar juist door de omvang van het eiland is er is nog zoveel bos over dat de moeite van het beschermen meer dan waard is. Het is vooral de bedreigde orang-oetan die hier baat bij heeft; maar ook bosolifanten en luipaarden profiteren ervan. FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Belangrijk onderdeel van FSC is zorgen dat het leefgebied van deze mensaap -de bossen- goed wordt beheerd. Zo wordt in de FSC-bossen extra toezicht gehouden om illegale stroperij te voorkomen en krijgt het bos na de kap tientallen jaren de tijd om weer aan te groeien. Wie het leefgebied van de orang-oetan wil beschermen door illegale kap en ontbossing tegen te gaan moet hout(producten) kopen met het FSC-keurmerk. SMS ‘orang’ naar 4333 met de Natuurverdubbelaar help je WNF om de hoeveelheid FSC-bos op Borneo te verdubbelen.

 

AddThis Social Bookmark Button


Mariene meren en biodiversiteit

Nieuw ontdekte mariene meren bieden unieke kijk op ontstaan van biodiversiteit. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over mariene meren. Totdat Lisa Becking (Naturalis Biodiversity Center & IMARES) er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com