Home Planeet aarde Natuur Plan Oostvaarderswold terug bij af

Plan Oostvaarderswold terug bij af

Het Wereld Natuur Fonds betreurt de uitspraak van de Raad van State, die deze week een streep haalde door het bestemmingsplan voor het Oostvaarderswold. Hierdoor is een geheel nieuwe situatie ontstaan. Zonder een goedgekeurd bestemmingsplan waarin de natuur op ‘1’ staat, is er voor het WNF geen ruimte om te opereren.

“We moeten in deze tijden elk dubbeltje van onze donateurs twee keer omdraaien”, zegt directeur Johan van de Gronden. “We zouden niets liever doen dan het oorspronkelijke plan helpen realiseren, met alle voordelen en groene banen voor Flevoland van dien, maar het mag niet zo zijn. Staatssecretaris Bleker heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat dit plan zou worden gerealiseerd. Gefeliciteerd. De Provincie Flevoland zal nu wel studeren op alternatieven. Mocht er binnenkort alsnog een alternatief plan op de provinciale tekentafel komen waaruit een grootschalige natuurontwikkelingsambitie spreekt, dan zijn we er als de kippen bij. Anders is het helaas einde oefening.”

Grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland
WNF was voornemens om op uitnodiging van de Provincie Flevoland met Staatsbosbeheer en het Flevo-landschap een consortium te vormen om de ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold ter hand te nemen, samen met particuliere investeerders. In de Flevopolder zou, door de verbinding van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold, het grootste aaneengesloten natuurgebied op land in Nederland ontstaan, met een grootte van 15.000 hectare. Het gebied heeft volgens WNF de potentie om uit te groeien tot één van de belangrijkste nieuwe natuurgebieden in West-Europa.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com