Home Planeet aarde Natuur Natuurmonumenten in verzet tegen afbraak van natuur

Natuurmonumenten in verzet tegen afbraak van natuur

Natuurmonumenten komt in verzet tegen de afbraak van de natuur in Overijssel. De provincie wil de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel schrappen. Natuurmonumenten roept iedereen op een zienswijze in te dienen tegen dit besluit.

Schrappen van nieuwe natuur
De Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de helft van de geplande natuurgebieden in de provincie schrappen. Deze nieuwe natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur; een plan om de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen door het vergroten en verbinden van natuurgebieden.

Zienswijze indienen
Door het besluit van de provincie komen de dieren en planten in Overijssel verder in de verdrukking. Natuurmonumenten roept iedereen op om gebruik te maken van het recht om een bezwaar (zienswijze) in te dienen en de provincie zo te laten weten het niet eens te zijn met dit besluit. Hopelijk kunnen we er met veel bezwaren voor zorgen dat de provincie Overijssel haar beleid wil herzien!

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten over biodiversiteit

Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten.
Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com