Home Planeet aarde Natuur Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze

Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze

Het beekdal van de Beerze ondergaat de komende jaren een ware metamorfose: tussen ’s-Hertogenbosch en de Belgische grens wordt een Robuuste natuurverbinding gerealiseerd. De natuurgebieden langs de Beerze, zoals de Neterselse en Landschotse Heide, landgoed Baest en de Kampina worden met elkaar verbonden. Dit is niet alleen een impuls voor de natuur in Brabant. Deze Robuuste Verbinding combineert natuurontwikkeling met de verbetering van de waterhuishouding en de optimalisering van de landbouwkundige structuur. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische en recreatieve waarde van het gebied.

Robuuste Verbinding de Beerze is opgedeeld in een aantal deelprojecten. Eén van de deelprojecten is ‘De Kleine Beerze’. Op 23 juli 2009 tekenden de samenwerkende overheden van gebiedsontwikkeling de Kleine Beerze  een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee gaven zij aan eens te zijn over de verdere ontwikkeling van het gebied van de Kleine Beerze.

De Brabantse Kempen

 

AddThis Social Bookmark Button


Model verklaart toe- en afname van broedvogels

In het kort: Alle 170 Nederlandse broedvogelsoorten, 8 miljoen getelde vogels, 700.000 uur inventariseren, 15 jaar populatiegegevens en 25 eigenschappen: vogelonderzoeker Chris van Turnhout bracht dit alles samen in één model dat deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com