Home Planeet aarde Natuur Niet te vroeg juichen over daling ontbossing

Niet te vroeg juichen over daling ontbossing

De ontbossing in het Amazonegebied is volgens de Braziliaanse overheid de afgelopen twaalf maanden met achttien procent gedaald.

Dit betekent dat tussen augustus 2013 en juli 2014 in totaal 4848 vierkante kilometer ongerept regenwoud is vernietigd. Dit is toch nog steeds een gebied zo groot als de provincie Noord-Brabant dat tegen de vlakte is gegaan.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt het nog te vroeg om te juichen. De daling van de ontbossing in de Amazone komt voor de meeste milieu- en natuurbeschermingsorganisaties als een totale verrassing. Zij hadden zich op het ergste voorbereid omdat andere metingen, ook door de overheid uitgevoerd, juist een enorme stijging van ontbossing lieten zien. Harko Koster van het WNF: “De strijd tegen ontbossing is dan ook absoluut nog niet gewonnen. We zijn nog altijd ver af van het doel om in 2020 nul ontbossing te bereiken”.

Jaguar

De afgelopen tien jaar zijn oprukkende landbouw en veeteelt, mijnindustrie, de aanleg van wegen en dammen de grootste veroorzakers van ontbossing in de Amazone. Uit een recente studie van het WNF blijkt zelfs dat 27 beschermde gebieden in het grootste regenwoud ter wereld worden bedreigd door ontbossing. Hierdoor verliezen iconische soorten als de jaguar steeds meer leefgebied. Controle op ontbossing door middel van transparantie, het instellen en handhaven van beschermde gebieden zijn cruciaal bij het tegengaan van ontbossing. Daarnaast vindt het WNF dat de Braziliaanse overheid meer moet inzetten op verantwoord landgebruik.

Wegen

Uit de recente cijfers blijkt dat de mate van ontbossing in de Braziliaanse Amazone varieert. Zo werd de deelstaat Acre, vanwege het strenge beleid, jarenlang geprezen als leider in de strijd tegen ontbossing. Uit de gisteren gepubliceerde cijfers blijkt juist hier nu een forse toename van ontbossing (41%) te zijn. Infrastructuur is een bedreiging; de afgelopen tijd zijn de wegen vanuit Acre naar Peru en Bolivia verbeterd en is een weg dwars door de deelstaat geasfalteerd. Het WNF werkt samen met de overheid om kwetsbare gebieden te beschermen. Kijk hier wat het WNF doet om ontbossing tegen te gaan.

VN-Klimaatconferentie

In Peru wordt vanaf 1 december de VN-klimaatconferentie (COP20) gehouden. Ontbossing is verantwoordelijk voor 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Gastland Peru heeft toegezegd de ontbossing in de Amazone tot nul te willen terugdringen. Ook van Brazilië wordt verwacht dat het land maatregelen zal aankondigen.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com