Home Voedsel Ecologisch 21 November: Wereld Visserijdag

21 November: Wereld Visserijdag

Appèl aan verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Zaterdag 21 november is het Wereld Visserijdag. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van OCEAN2012, blijkt dat ruim 90 procent van de ondervraagden in Nederland zich zorgen maakt over de nadelige effecten van overbevissing, en wil dat de overheid meer doet om overbevissing te voorkomen.

Europees gezien blijkt uit de peiling dat de Nederlanders hier de duidelijkste mening over hebben. In vergelijking met de Duitsers, Britten en Fransen, onder wie het onderzoek ook werd gehouden, maken Nederlanders zich de meeste zorgen over de impact op de zee die visserij veroorzaakt. Ruim 70 procent van de Nederlandse respondenten stelt dat de Europese visserijministers targets zouden moeten stellen om het risico op ineenstorting van de visbestanden en ecologische schade te beperken. Tegelijkertijd moeten zij gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij, meer sociale en economische voordelen op de lange termijn bieden.

Volgens de Europese Commissie is ruim 70 procent van de beoordeelde Europese visvoorraden overbevist waarbij voor 20 procent zelfs de biologisch veilige grenzen worden overschreden. In het geval van 14 procent van deze bestanden wordt een visverbod dringend geadviseerd.

“Deze peiling is een aanklacht tegen de Europese ministers van visserij die er niet in zijn geslaagd om overbevissing te voorkomen. Zeven op de tien ondervraagden zijn van mening dat de besluitvormers de gezondheid van de oceanen op het spel hebben gezet en daarmee ook het welzijn van toekomstige generaties”, aldus Irene Kingma van OCEAN2012.

De peiling werd gehouden aan de vooravond van twee belangrijke vergaderingen van de Europese visserijministers eind november en half december, waar de Europese visquota's voor 2011 worden vastgesteld. Uit de peiling blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagden wil dat de Nederlandse Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, actie onderneemt om de uitgeputte visvoorraden te herstellen.

“De oceanen bedekken meer dan 70 procent van onze planeet en vormen één van de belangrijkste systemen voor het instandhouden van leven. Overbevissing dreigt dan ook niet alleen te leiden tot verlies van een waardevolle bron van voedsel, maar ook tot het verdwijnen van soorten en hele ecosystemen”, vervolgt Kingma. “De resultaten van deze opiniepeiling laten duidelijk zien dat Maxime Verhagen zich binnen de Europese Visserijraad hard moet maken voor bescherming van de

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com