Home Voedsel Ecologisch WNF: 'duurzame consumptie paling bestaat niet'

WNF: 'duurzame consumptie paling bestaat niet'

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) steunt de klacht die door Greenpeace wordt ingediend tegen de Stichting Duurzame Paling (DUPAN) bij de Reclame Code Commissie.  Volgens WNF misleidt de palingsector de consument door te zeggen dat consumptie van de ernstig bedreigde Europese aal onder bepaalde voorwaarden 'duurzaam' genoemd mag worden.

De Stichting Duurzame Paling claimt dat ze door het uitzetten van gekweekte Europese paling op een dusdanige manier bijdraagt aan het herstel van deze vispopulatie dat het bevissen ervan mogelijk blijft. De lobbyclub brengt een palingwijzer uit die spreekt van ‘duurzame paling’. De projectgroep Aalherstel 2009 - waarin natuurbeschermingsorganisatie WNF en milieuorganisatie Greenpeace met andere maatschappelijke organisaties werken aan herstel van de palingstand - noemt deze claims misleidend. Daarom wordt vandaag een klacht per post verzonden naar de Reclame Code Commisse.

Broodje panda

De Europese aal (Anguilla anguilla) wordt met uitsterven bedreigd. Het volwassen palingbestand in Nederland is de afgelopen vijftig jaar met 95% gedaald. In Europa is het glasaalbestand – de hoeveelheid jonge paling- minder dan 1% van wat het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De toestand van de Europese paling is daarmee nog zorgelijker dan die van de tijger,de panda of de berggorilla. Het eten van een broodje paling is dus te vergelijken met het eten van een broodje panda.

De oorzaak van de enorme achteruitgang van het palingbestand is niet eenduidig vast te stellen, maar wordt gezocht in een combinatie van overbevissing, gemalen en vervuiling. Toch is de Nederlandse beroepsvisserij verantwoordelijk voor zo’n 70% van de van de gemeten palingsterfte Nederlandse sportvissers hebben al besloten om de Europese aal die ze vangen vrijwillig terug te zetten.

Farce

,,Iedere paling die nu wordt gevangen, is er één teveel,’’ zegt Johan van de Gronden, directeur WNF. ,,Een herstelprogramma voor een bedreigde soort dat wordt gefinancierd met het doden en de verkoop van dezelfde soort, is een farce.’’Volgens het WNF kan de palingstand zich alleen herstellen als de aalvisserij voor consumptie volledig wordt stilgelegd. Datzelfde advies is ook gegeven door internationale wetenschappers, verenigd in de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Daarnaast staat de Europese aal sinds 2009 op lijst II van CITES, een internationaal verdrag dat de handel in wilde planten en dieren regelt. Dit betekent dat de internationale handel in de Europese aal aan banden is gelegd.
Bron: wnf.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Nieuw in Nederland: tijgermug en ribkwal

Tentoonstelling over invasieve soorten en hun effecten op onze natuur. Exotische planten en dieren reizen met de mens mee naar Nederland. Wat voor effecten heeft dat op de Nederlandse natuur, en hoe onderzoek je dat? In de tentoonstelling Nieuw in Nederland geven onderzoekers hierop antwoord.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com